banner

Między nami czytelnikami to ogólnopolska gra czytelnicza, organizowana przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

W roku szkolnym 2013/2014 przystąpili do niej uczniowie klasy II Gimnazjum w ramach zajęć edukacji artystycznej

Rozgrywka miała 4 etapy. Na każdym z nich uczniowie wykonywali wyznaczone zadania związane z książkami albo szerzej - z czytaniem. Gra miała na celu promocję czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów poprzez skłonienie ich do refleksji nad literaturą.

Uwieńczeniem udziału klasy II Gimnazjum w grze było zorganizowanie akcji promującej czytelnictwo, która odbyła się w Szkole 14 maja 2014r.

Poprzednie zadania, które uczniowie realizowali, były równie ciekawe. W grudniu ułożyli klasowy ranking książek, które lubią. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe przygotowało na podstawie wszystkich nadesłanych zestawień "Wielki Atlas Czytelnictwa".

Kolejne zadanie polegało na tym, aby przygotować plakat, który będzie promował nieistniejący film, gdzie bohaterami były główne postacie z takich książek, jak: "Ania z Zielonego Wzgórza", "Kubuś Puchatek" i opowiadania "O psie, który jeździł koleją" (to pozycje z w/w rankingu). Przy realizacji tego zadania nie obyło się bez gorących dyskusji i gimnazjalnej "burzy mózgów" . Plakat, który reprezentował nasze Gimnazjum, był autorstwa Macieja Jaworskiego. Został on wyłoniony spośród innych klasowych propozycji drogą demokratycznych wyborów. Niestety do GWO nadesłano ponad 1000 prac, dlatego nikt nie był specjalnie rozczarowany brakiem nagrody.

Za to kolejne zadanie, zaproponowane przez organizatora gry, zmusiło całą klasę do wzmożonej inwencji twórczej. Uczniowie musieli nakręcić film, w którym pojawi się nowe zakończenie, inne od tego, którym zakończył powieść jej autor. I znowu: burzliwe dyskusje, spory i starcia, ponieważ niektórzy chcieli znaleźć się na planie filmowym "Wiedźmina", inni "Chłopców z Placu Broni", "Ani z Zielonego Wzgórza" czy też "Kamieni na szaniec". Z różnych względów, nie tyle drogą głosowania, a zdrowego rozsądku, postanowiono pozytywnie odmienić losy bohaterów powieści Aleksandra Kamińskiego.

Przygotowania do nagrania kosztowały wszystkich nieco więcej zbiorowego wysiłku. Pisali scenariusz, a potem scenopis; przygotowywali scenografię, rekwizyty i kostiumy; uczyli się ról. Do udziału w realizacji filmu zaproszono też Pana Dyrektora, Wychowawcę, Pana Piotra Dulczewskiego i Panią Dorotę Gralla, która opiekowała się projektem - Oni też debiutowali w filmie fabularnym. Ponieważ część scen nagrywano w plenerze, pojawił się problem z jakością dźwięku, a przy tym "wspaniałe" techniczne pomysły. I tak realizatorzy sprawili, że Zośka, Rudy i Alek przeżyli wojnę i doczekali wnuków, którzy z apetytem zajadali kiełbaski pieczone nad ogniem przy wałdowskiej Szkole. Pani Kowalewska pomogła zmontować ostateczną wersję nagrania.

To była oczywiście "własna" wizja, ale to właśnie ta sytuacja zainspirowała opiekunów Koła Teatralnego do tematyki Święta Szkoły, na którym spotkano się z bohaterami "Kamieni na szaniec"...

Uczniowie klasy II G byli dumni ze swojego filmu, chociaż jury jakoś go nie zauważyło i nie doceniło specjalnymi punktami.

Zadania wytyczane przez organizatora gry czytelniczej pod względem stopnia trudności były coraz bardziej skomplikowane. Mimo dotychczasowego braku spektakularnych sukcesów uczniowie postanowili się nie poddawać i bawić się konsekwentnie do końca, dlatego z niegasnącym zapałem zaplanowali i wykonali ostatnie - czwarte zadanie.

Swoją akcję skierowali do całej społeczności Zespołu Szkół, począwszy od kl. I SP po uczniów kl. III Gimnazjum i nauczycieli.

Przygotowania trwały około dwóch tygodni. Klasa została podzielona na sekcje, które realizowały poszczególne zadania, wcześniej opracowując szczegółowy plan działań. Przygotowany harmonogram okazał się bardzo przydatny i pozwalał na bieżącą kontrolę realizacji kolejnych etapów projektu, na które składało się:

 • przygotowanie plakatu promującego akcję, opublikowanie informacji na witrynie szkolnej i przekazanie pisemnych informacji wychowawcom wszystkich klas;
 • wybór hasła promującego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, zaprojektowanie przypinki reklamującej czytelnictwo z hasłem "Tylko szlachta czyta książki", złożenie zamówienia i zakup znaczków w firmie reklamowej;
 • ustalenie regulaminu planowanych konkursów plastycznych i czytelniczych, zbiórki książek, loterii fantowej i aukcji najciekawszych zbiorów książkowych (również form nagradzania uczestników akcji);
 • rozesłanie informacji w klasach o zbiórce darów książkowych, przeprowadzenie zbiórki w tygodniu poprzedzającym imprezę;
 • rozesłanie informacji dotyczącej konkursu plastycznego dla klas I-III SP, a także konkursów literackich w formie rywalizacji międzyklasowej;
 • ustalenie menu kawiarenki literackiej "Pod Dziurawym Kotłem", szczegółowy przydział zadań;
 • selekcja zebranych darów książkowych - podział na zbiory przeznaczone do symbolicznej licytacji, nagrody w organizowanych konkursach i fanty w loterii;
 • przygotowanie dyplomów i nagród dla laureatów konkursów;
 • przygotowanie zadań konkursowych dla klas w dwóch grupach wiekowych: I - 7-12 lat, II - 13-16 lat.

Akcja promująca czytelnictwo miała miejsce 14 maja 2014r. od godz.9.00 do godz. 11.00. W tym czasie można było odwiedzić kawiarenkę literacką i rozkoszować się smakiem tortu - książki lub napić się zaczarowanego soku z "gumijagód". Pod ciężarem wyszukanych smakołyków uginały się pięknie przygotowane stoły.

Między nami czytelnikami

W innej części budynku uczniowie klasy II Gimnazjum zapraszali do udziału w loterii fantowej, gdzie można było wygrać za 1 zł fanty, którymi były w przeważającej części ciekawe książki. Każdy z wcześniejszych darczyńców miał prawo do bezpłatnego losu, z czego wielu uczniów skorzystało. Ci, którzy podarowali organizatorom więcej niż dwie książki, otrzymali specjalne bony, uprawniające ich do bezpłatnego i poza kolejnością udziału w licytacji najbardziej wartościowych woluminów. Gimnazjalistki prowadzące licytację - Jesika Czerwińska i Paulina Laskowska - z zaangażowaniem prezentowały kolejne tytuły, a ich koledzy mogli poczuć smak rywalizacji w zabiegach o upatrzoną wcześniej książkę. Pomiędzy znamiennymi słowami: "Po raz pierwszy! Po raz drugi! Po raz trzeci! Sprzedane!" można było usłyszeć zarówno pisk radości, jak i odgłosy zawodu wśród przegranych.

Równocześnie sala gimnastyczna stała się czytelniczym epicentrum, ponieważ właśnie tam były największe emocje, które zawsze towarzyszą konkursom. Alina Jurek i Nikodem Pustuła, prowadzący tę część imprezy, przygotowali dla wszystkich reprezentacji klasowych różnorodne zadania, sprawdzające wiedzę i umiejętności literackie, stopień oczytania oraz wyobraźni. W przerwach, pomiędzy prezentacją kolejnych odpowiedzi i zadań, widzowie mogli oglądać na ekranie filmowe zwiastuny najciekawszych ekranizacji książek dla młodzieży, a także teledyski promujące wspomniane filmy.

Do oceny odpowiedzi w grupie młodszej do jury zaproszono Panią Aleksandrę Raflesz i Pana Piotra Dulczewskiego, a w grupie starszej - Panie Justynę Stopikowską i Kamilę Norkowską. Poza tym prace komisji koordynowała Ewelina Majorkiewicz - uczennica klasy II G.

Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowym dyplomem, książką, okolicznościową przypinką oraz słodką niespodzianką.

Wyniki konkursów literackich

 • Grupa młodsza (klasy I-V SP)
  1. klasa III SP (Kacper Bądkowski, Julian Wojanowski)
  2. klasa V SP (Paweł Beiger, Kamil Maziarz)
  3. klasa I SP (Maria Romańska, Katarzyna Skrzyniecka)
 • Grupa starsza (klasa VI SP, klasy I i III G)
  1. klasa III G (Aneta Biernacka, Sandra Ryznar)
  2. klasa VI SP (Natalia Kowalska, Kesja Kępińska)
  3. klasa I G (Julia Opala, Agnieszka Zabłotna)

Wyniki konkursu plastycznego

 1. Miłochna Wiśniewska (kl. I SP)
 2. Alicja Janicka (kl. II SP)
 3. Dominik Wroniecki (kl. III SP)
 • wyróżnienie - Marika Zalewska (kl. III SP)
Dyplom

Główną bohaterką tego dnia była książka. To książka wzbudzała największe zainteresowanie (może poza smakołykami z kawiarenki :). To książka była najczęstszym przedmiotem, który miał tego dnia w rękach uczeń, obiektem westchnień i zaciekawienia, czasem może zazdrości czy przyczyną radości. To książka stała się tego dnia przez dwie godziny niepodważalnym pretekstem do "konstruktywnego luzu", jaki zapanował w naszej Szkole. To wyłącznie książką zajmowali się od kilku dni organizatorzy szkolnej akcji, o książce rozmawiali od kilku tygodni i planowali, jak zachęcić innych do tego, by również chcieli się książką zainteresować, a może z książką zaprzyjaźnić?

Bo to właśnie przyjaźń z książką zapewni im miejsce w czytelniczej elicie, która oby była jak najliczniejsza, wbrew znaczeniu tego słowa - bo przecież, jak głosi klasa II Gimnazjum: "TYLKO SZLACHTA CZYTA KSIĄŻKI!" :)

Efektem akcji czytelniczej jest wymiana ciekawych książek pomiędzy uczniami, a także pozyskanie funduszy na uzupełnienie szkolnej biblioteki nowymi tytułami, które zaproponuje młodzież. Poza tym celem akcji była również świetna zabawa i sprawdzenie się w roli organizatora ogólnoszkolnej imprezy, w której uczestniczyło blisko 180 uczniów.

Opierając się na opinii kolegów i pochwałach płynących ze strony nauczycieli, uczniowie klasy II Gimnazjum moga uważać akcję czytelniczą za w pełni udaną i zakończoną sukcesem!!!