banner

Innowacja metodyczna "Mali jogini z bosymi stópkami", realizowana w Szkole od października 2024r., skierowana jest do uczniów klas I-III. Głównym jej celem jest szerzenie idei zdrowego stylu życia z wykorzystaniem jogi oraz zwrócenie uwagi na jej ogromną rolę w korygowaniu wad postawy. Autorkami innowacji są Panie: Anita Wesołowska i Izabela Tkaczyńska.

Rok szkolny 2023/2024

22.04.2024 - Odbyła się lekcja otwarta zajęć gimnastycznych z elementami gimnastyki korekcyjnej z udziałem rodziców uczniów klasy IIIb i Pani Dyrektor.