banner
1974/1975
 1. Henryk Jędrzejewski - Dyrektor
 2. Irena Ufnal (później Lisowska) - społeczny zastępca Dyrektora
 3. Teresa Wysocka (do I.75)
 4. Irena Plieth
 5. Maria Ryznar
 6. Krystyna Gerke
 7. Kazimierz Malinowski
 8. Krystyna Jeżewska
 9. Maria Kukuła (od I.75)
1975/1976
 1. Henryk Jędrzejewski - Dyrektor
 2. Irena Ufnal (później Lisowska)
 3. Irena Plieth (do III.76) - społeczny zastępca Dyrektora
 4. Maria Ryznar (do II.76)
 5. Krystyna Gerke
 6. Kazimierz Malinowski - społeczny zastępca Dyrektora
 7. Krystyna Jeżewska
 8. Wanda Nowak (od II.76)
 9. Wacław Pieńkowski (X.75 - I.76)
 10. Halina Chojnowska (od I.76)
 11. Zygmunt Woronko
 12. Emilia Pieńkowska (od IV.76)
1976/1977
 1. Henryk Jędrzejewski - Dyrektor
 2. Irena Lisowska
 3. Maria Ryznar
 4. Krystyna Gerke
 5. Kazimierz Malinowski - społeczny zastępca Dyrektora
 6. Krystyna Jeżewska
 7. Maria Kukuła
 8. Danuta Cybulska (od II.77)
 9. Romuald Stopikowski