banner
1964/1965
 1. Czesław Nowak - Kierownik
 2. Franciszek Rudnicki
 3. Janina Rudnicka
 4. Irma Schmidt
 5. Wanda Nowak
 6. Renata Trykowska
1965/1966
 1. Czesław Nowak - Kierownik
 2. Franciszek Rudnicki
 3. Janina Rudnicka
 4. Irma Schmidt
 5. Wanda Nowak
 6. Renata Trykowska
 7. Gizela Brzezińska
1966/1967
 1. Czesław Nowak - Kierownik
 2. Franciszek Rudnicki
 3. Janina Rudnicka
 4. Irma Schmidt
 5. Wanda Nowak
 6. Renata Trykowska
 7. Barbara Murawska (później Dominikowska)
 8. Barbara Lewandowska
1967/1968
 1. Czesław Nowak - Kierownik
 2. Janina Rudnicka
 3. Wanda Nowak
 4. Renata Trykowska
 5. Barbara Murawska (później Dominikowska)
 6. Barbara Lewandowska
 7. Maria Milinkiewicz
1968/1969
 1. Czesław Nowak - Kierownik
 2. Janina Rudnicka
 3. Wanda Nowak
 4. Renata Trykowska
 5. Barbara Murawska (później Dominikowska)
 6. Barbara Lewandowska
 7. Maria Milinkiewicz
1969/1970
 1. Czesław Nowak - Kierownik
 2. Janina Rudnicka
 3. Barbara Dominikowska
 4. Maria Milinkiewicz
 5. Irena Ufnal (później Lisowska)
 6. Teresa Pezara (później Wysocka)
 7. Henryka Mostowska
 8. Janina Bylica
1970/1971
 1. Czesław Nowak - Kierownik
 2. Janina Rudnicka
 3. Maria Milinkiewicz
 4. Irena Ufnal (później Lisowska)
 5. Teresa Pezara (później Wysocka)
 6. Henryka Mostowska
 7. Janina Bylica
 8. Irena Niemczyk (później Plieth)
 9. Irena Gierej
1971/1972
 1. Czesław Nowak - Kierownik
 2. Janina Rudnicka
 3. Irena Ufnal (później Lisowska) - społeczny zastępca Kierownika
 4. Teresa Pezara (później Wysocka)
 5. Henryka Mostowska
 6. Irena Niemczyk (później Plieth)
 7. Irena Gierej
 8. Henryk Wiącek
 9. Mirosława Szadkowska (do I.72)
 10. Krystyna Gerke (od II.72)
1972/1973
 1. Czesław Nowak - Dyrektor
 2. Irena Ufnal (później Lisowska) - społeczny zastępca Dyrektora
 3. Teresa Pezara (później Wysocka)
 4. Henryka Mostowska
 5. Irena Niemczyk (później Plieth)
 6. Maria Pilch (później Ryznar)
 7. Krystyna Gerke
 8. Kazimierz Malinowski
1973/1974
 1. Czesław Nowak - Dyrektor
 2. Irena Ufnal (później Lisowska) - społeczny zastępca Dyrektora
 3. Teresa Pezara (później Wysocka)
 4. Irena Plieth
 5. Maria Ryznar
 6. Krystyna Gerke
 7. Kazimierz Malinowski
 8. Krystyna Jeżewska