banner
Sztynwag

Pierwsza wzmianka o wsi i folwarku, należących do dóbr miasta Chełmna, pochodzi z 1396r. W 1409r. jest wzmiankowany folwark należący do Hannosa. W latach 1423-24 folwark znajduje się w wójtostwie lipienieckim. Około 1472r. folwark otrzy­mali Bracia Wspólnego Życia z Chełmna. W 1489r. Rada Miasta Chełmna potwierdza Zgromadzeniu użytkowanie wsi przez okres 30 lat.

W 1885r. wieś liczyła 178 mieszkańców, w tym również kolonistów holenderskich.

We wsi znajdują się nieczynne cmentarze z XIXw.: rzymsko - ewangelicki oraz ewangelicki.

Jedna z chałup (nr 5), pochodząca z 1800r., zbudowana została w stylu holenderskim - parterowa z mieszkalnym poddaszem, częściowo podpiwniczona; konstrukcja drewniana zrębowa, z częścią gospodarczą obmurowaną; część mieszkalna dwutraktowa z sienią na przestrzał; naroża obite deskami imitującymi pilastry; okna w obramieniach z trójkątnymi szczycikami i okiennicami, dach kryty dachówką.