banner
Sztandar

Sztandar, według Słownika języka polskiego, to: chorągiew o odpowiedniej barwie, czasem z wyhaftowanym lub wymalowanym godłem, stanowiącym znak państwa, jednostki wojskowej lub organizacji, towarzystwa, szkoły itp..

Odnośnie projektu sztandarów szkolnych Ministerstwo Edukacji Narodowej ściśle precyzuje swoje wymogi. Według przepisów MEN, strona prawa płatu składać się powinna z dwóch pasów, białego i czerwonego, a na środku białego pola płatu powinien znajdować się emblemat obowiązującego godła Rzeczypospolitej Polskiej. Tak też został wykonany Sztandar naszej Szkoły.

Projekt lewego płata Sztandaru został wykonany przez plastyka Fundacji Teresy i Zdzisława Knobel. Pośrodku znajduje się Logo Szkoły, wokół którego wyszyty jest napis SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŁDOWIE SZLACHECKIM im. STANISŁAWA BRONIEWSKIEGO "ORSZY". Płaty Sztandaru obszyte są złotą frędzlą.

W skład Sztandaru wchodzą: grot (orzeł III RP), drzewiec składany z okuciami, pokrowiec do transportu Sztandaru, trzy szarfy obszyte złotą frędzlą dla Pocztu Sztandarowego, płaty Sztandaru ze specjalnymi zawieszkami do umocowania na drzewcu.

Kalendarium

W kwietniu 2000r. odbyła się szkolna inscenizacja pn. "Krzyż Katyński". Zaproszeni goście z Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Grudziądzu, współpracującego ze Szkołą, zaproponowali pomoc w nawiązaniu kontaktu z Fundacją Teresy i Zdzisława Knobel.

Od września 2000r. rozpoczęło się "poszukiwanie" Patrona Szkoły. W trakcie rozmów i dyskusji Rada Pedagogiczna zdecydowała, iż Patronem Szkoły będzie osoba wywodząca się z Szarych Szeregów - harcerskiej organizacji z czasów II wojny światowej.

22 lutego 2001r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski zapadła decyzja Rady Pedagogicznej o przyjęciu za Patrona Szkoły Stanisława Broniewskiego "Orszy".

23 lutego 2001r. Dyrektor Szkoły nawiązał korespondencyjny kontakt z Fundacją T. i Z. Knobel. W piśmie do Fundacji uzasadnił decyzję o wyborze Patrona, wyraził chęć przystąpienia Szkoły do akcji "1000 szkół AK" oraz zwrócił się z prośbą o ufundowanie Sztandaru. Prośba wywołała przyjazny oddźwięk - w marcu 2001r. nadeszła z Fundacji pozytywna odpowiedź.

8 maja 2001r. Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Uczniowski złożyli do Zarządu i Rady Gminy Grudziądz wniosek o nadanie Szkole imienia Stanisława Broniewskiego "Orszy". Nastąpiło to 27 czerwca 2001r. na posiedzeniu Zarządu Gminy.

We wrześniu 2001r. Szkoła otrzymała projekt Sztandaru, który został w pełni zaakceptowany.

18 marca 2002r. delegacja w składzie: Dyrektor Szkoły Krzysztof Sulerzycki, członkowie Zarządu Komitetu Rodzicielskiego - P. Marzena Fitzermann i P. Stanisław Grzymski, uczniowie - Marta Całka i Dariusz Grzymski oraz P. Franciszek Chomicz, Prezes Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Grudziądzu - odebrali Sztandar z rąk fundatorów - P. Teresy i Zdzisława Knobel.

25 maja 2002r. podczas akademii nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim.

Od września 2002r. Imię i Sztandar zostały przeniesione na Zespół Szkół, natomiast w 2017r. - w związku z reformą systemu edukacji i związanym z nią przekształceniem placówki - zostało z powrotem przypisane Szkole Podstawowej.

14 kwietnia 2000r. - Przedstawienie szkolne - 'Krzyż katyński'

Poczet Sztandarowy

Począwszy od dnia uroczystego przekazania Sztandaru w skład Pocztu Sztandarowego wchodzili następujący uczniowie:

 • 2002-2005 - Aleksandra Nowicka, Barbara Paprotna, Janusz Winkel
 • 2005-2007 - Ewelina Elwertowska, Katarzyna Zasadowska, Michał Pawlikowski
 • 2007-2009 - Oktawia Szymańska, Paulina Żuchowska, Przemysław Grajkowski
 • 2009-2011 - Karolina Izdebska, Izabela Rynkowska, Kamil Stempski
 • 2011-2012 - Aneta Biernacka, Sandra Ryznar, Jakub Jagielski
 • 2012-2013 - SP - Natalia Kowalska, Julia Opala, Paweł Szewa
 • 2013-2014 - SP - Natalia Kowalska, Wiktoria Hapka, Kamil Simson
 • 2012-2014 - G - Paulina Kalinowska, Sandra Ryznar, Jakub Jagielski
 • 2014-2015 - Paulina Laskowska, Roksana Różyńska, Łukasz Całka
 • 2015-2017 - Natalia Kowalska, Aleksandra Mróz, Dominik Załęski
 • 2017-2018 - Zuzanna Kowalska, Wiktoria Zalewska, Jakub Pawlusek
 • 2018-2019 - Zuzanna Kowalska, Wiktoria Zalewska, Marcel Tkaczyński
 • 2019-2021 - Maria Rzepka, Nina Witkowska, Michał Mroczkowski
 • 2021-2022 - Luiza Kawalec, Wiktoria Załęska, Bartosz Laskowski
 • 2022-2023 - Nadia Drzymalska, Roksana Żyżyńska, Szymon Michna
 • 2023-2024 - Nadia Drzymalska, Roksana Żyżyńska, Dominik Grajkowski
Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel

Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel powstała w 1989r. Jest jednostką prywatną, nie prowadzi działalności gospodarczej, zbiórek i nie przyjmuje dotacji. Działalność Fundacji finansowana jest z prywatnych funduszy. Zdzisław Knobel to były żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego w 4 kompanii batalionu "Gozdawa".

Celem Fundacji jest upamiętnienie historii i etosu Armii Krajowej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Swój program realizuje poprzez organizowanie konkursów wiedzy o Armii Krajowej, wypłacanie stypendiów magisterskich, fundowanie i dofinansowanie pomników, tablic pamiątkowych oraz płacenie dotacji na cele patriotyczne.

Na przestrzeni lat swego istnienia ufundowała kilkaset sztandarów dla organizacji akowskich i kombatanckich w Polsce, Australii, USA, Niemczech i Anglii, w tym również ponad 100 sztandarów szkolnych, których liczba stale wzrasta.

Za pracę nad upamiętnieniem historii AK Fundacja została wyróżniona:

 • orderem POLONIA RESTITUTA;
 • złotym medalem OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezesie Rady Ministrów Rządu RP;
 • brązowym MEDALEM ZASŁUGI;
 • medalem RECONCILIATIONIS MISSIO Hubalczyków i Westerplatczyków;
 • honorowym członkostwem STOWARZYSZENIA SZKÓŁ ARMII KRAJOWEJ;
 • honorowymi członkostwami w Kołach i Środowiskach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;
 • honorowym członkostwem Oddziału Dywersji WACHLARZ;
 • medalami, odznakami i dyplomami od organizacji niepodległościowych i kombatanckich.