banner

Hymn, według Słownika języka polskiego, to: uroczysty i podniosły utwór poetycki lub oparty na nim wokalny utwór muzyczny, sławiący Boga, bohaterów, wielkie idee itp.. W literaturze średniowiecznej miał charakter niemal wyłącznie religijny. Współcześnie utożsamiany jest z pieśnią patriotyczną. Historia literatury zna hymny: państwowe, narodowe, wojskowe, religijne, koronacyjne, akademickie, a także szkolne. Niekiedy hymnem staje się utwór niespełniający ścisłych wymogów formalnych; wystarczy, że określona społeczność nada mu taką funkcję.

Hymn Szkoły w Wałdowie Szlacheckim powstał w 2007r. Zarówno tekst, jak i muzykę napisała P. Joanna Błędowska.

Rozwieśmy dziś nasze sztandary,

niech oddech wolności w nas trwa.

Nadzieja i wiara bez miary

pozwoli naprawiać nam świat.

Bóg, honor, Ojczyzna i pamięć

na ustach Powstańców wciąż trwa.

Niech Orsza nam będzie przykładem,

jak kochać ojczysty nasz kraj.

Historia nas uczy pokory,

pozwala nam wierzyć i śnić,

że przyszłość jest naszym zadaniem,

jak godnie i szczęśliwie żyć.