banner

Wdzięczność Młodych Serc jest prestiżową nagrodą Stowarzyszenia Parafiada, przyznawaną osobom, instytucjom i organizacjom, których działanie w sposób wybitny przyczynia się do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania i kształcenia oraz szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie wzrastania.

Konkurs powstał w ramach autorskiego projektu pn. "Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało", realizowanego przez Stowarzyszenie Parafiada. Pierwsza honorowa nagroda "Wdzięczność Młodych Serc" została przyznana w 2005r. Pozytywny odbiór zachęcił organizatorów do przeprowadzenia corocznej edycji Konkursu. Pierwsza konkursowa edycja programu "Wdzięczność Młodych Serc" odbyła się w 2008r.

14 października 2009r., podczas uroczystości szkolnej, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili nominację Pana Dyrektora Krzysztofa Sulerzyckiego do nagrody. Uroczyste wręczenie nominacji sprawiło zarówno Panu Dyrektorowi jak i Uczniom oraz Nauczycielom wiele radości. Nie zabrakło też łez wzruszenia...

8 grudnia 2009r. decyzją Kapituły Nagrody "Wdzięczność Młodych Serc" Pan Dyrektor Krzysztof Sulerzycki otrzymał nagrodę w kategorii "Edukacja formalna". Wręczenie nagrody odbyło się podczas Przedświątecznego Spotkania Środowisk Edukacyjnych, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Parafiada i Zakon Ojców Pijarów w Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży w Warszawie.

9 grudnia 2009r. w Szkole odbyła się krótka uroczystość na cześć Pana Dyrektora.

Parafiada

Gazeta Pomorska

09-12-2009

Gratulacje dla Dyrektora
Gazeta Pomorska

10-12-2009

Jestem wdzięczny swoim uczniom