banner

Projekt edukacyjny "Pszczeli zakątek" powstał w ramach programu "Edukacja Inspiracja", prowadzonego przez Fundację EFC wespół z Fundacją "Szkoła z klasą", polegającego na przyznawaniu grantów nauczycielom z małych miejscowości na realizację autorskich projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych.

Projekt edukacyjny "Pszczeli zakątek" jest związany ze stworzeniem ładnego i przyjaznego otoczenia, w którym mogą przebywać uczniowie. Wychodząc na przerwy uczniowie będą mogli oglądać swoje rabaty i podziwiać własną pracę. Uczniowie niejednokrotnie podkreślali, że otoczenie Szkoły jest nijakie, bez wyrazu, a brak kolorów przytłacza. Prowadząc koło przyrodnicze i lekcje wychowawcze wielokrotnie rozmawiałam co można zmienić w otoczeniu Szkoły. W zeszłym roku zrealizowałam na geografii projekt z pogranicza planowania przestrzennego, w którym powtarzały się pomysły dzieci na kolorową przestrzeń wokół siebie.

(Anna Lewandowska-Czarnecka, nauczycielka biologii, geografii i przyrody, koordynator projektu)

Cele projektu:

 • Uczeń angażuje się w prace na rzecz Szkoły, czuje się współodpowiedzialny za wygląd miejsca, w którym spędza dużo czasu.
 • Uczeń rozumie, jak ważne są pszczoły, poznaje ich wpływ na codzienne życie, odpowiada na pytanie, czy można istnieć bez pszczół.
 • Integracja grupy uczniów podczas realizacji wspólnego projektu.

Projekt ponadto rozwijał kompetencje społeczne i obywatelskie poprzez otwartość na współpracę i umiejętność wypracowania kompromisów - podczas zakładania rabat, wyboru roślin, usytuowania skrzynek, jak również poprzez wspólne opracowanie regulaminu korzystania z nowego miejsca wypoczynku.

W projekcie wzięli udział uczniowie w wieku od 10 do 13 lat, z klas IV do VII – 33 osoby. Zaangażowani zostali również pracownicy obsługi technicznej, nauczycielka chemii P. Agnieszka Dolna oraz - w razie potrzeby - rodzice.

Działania projektowe zrealizowano w dwóch etapach, składających się z różnych zadań:

Pszczeli zakątek

 • I etap (19.11.2020 - 28.02.2021)
  • sporządzenie oferty zakupów - ławki, skrzynie na rabaty, budki lęgowe, hotele dla owadów,
  • wybór roślin przyjaznych owadom zapylających, w tym pszczołom i trzmielom,
  • wykonanie projektów tabliczek informacyjnych,
  • opracowanie regulaminu korzystania z Pszczelego Zakątka,
  • zamówienie ławek, skrzyń, hoteli dla owadów, budek dla ptaków, ziemi, sadzonek, nawozów itd.;
 • II etap (1.03-31.05.2021) - "terenowy"
  • porządkowania terenu - np. wycięcie starych krzewów,
  • przygotowanie skrzyń rabatowych i ławek, w tym ustawienie na placu,
  • kupno i sadzenie roślin rabatowych i innych,
  • pielęgnowanie rabat.

Wszystkie cele zostały zrealizowane w pełni. Należy podkreślić zaangażowanie młodzieży, która widząc efekty końcowe doceniła trud włożony w założenie Pszczelego Zakątka. Plac przed Szkołą przeszedł diametralną przemianę i obecnie jest to miejsce stale użytkowane przez uczniów podczas przerw międzylekcyjnych.