banner

Projekt edukacyjny "Pszczeli Zakątek" powstał w ramach programu "Edukacja Inspiracja", prowadzonego przez Fundację EFC wespół z Fundacją "Szkoła z klasą", polegającego na przyznawaniu grantów nauczycielom z małych miejscowości na realizację autorskich projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych.

Projekt edukacyjny "Pszczeli Zakątek" jest związany ze stworzeniem ładnego i przyjaznego otoczenia, w którym mogą przebywać uczniowie. Wychodząc na przerwy uczniowie będą mogli oglądać swoje rabaty i podziwiać własną pracę. Uczniowie niejednokrotnie podkreślali, że otoczenie Szkoły jest nijakie, bez wyrazu, a brak kolorów przytłacza. Prowadząc koło przyrodnicze i lekcje wychowawcze wielokrotnie rozmawiałam co można zmienić w otoczeniu Szkoły. W zeszłym roku zrealizowałam na geografii projekt z pogranicza planowania przestrzennego, w którym powtarzały się pomysły dzieci na kolorową przestrzeń wokół siebie.

(Anna Lewandowska-Czarnecka, nauczycielka biologii, geografii i przyrody, koordynator projektu)

Cele projektu:

 • Uczeń angażuje się w prace na rzecz Szkoły, czuje się współodpowiedzialny za wygląd miejsca, w którym spędza dużo czasu.
 • Uczeń rozumie, jak ważne są pszczoły, poznaje ich wpływ na codzienne życie, odpowiada na pytanie, czy można istnieć bez pszczół.
 • Integracja grupy uczniów podczas realizacji wspólnego projektu.

Projekt ponadto rozwijał kompetencje społeczne i obywatelskie poprzez otwartość na współpracę i umiejętność wypracowania kompromisów - podczas zakładania rabat, wyboru roślin, usytuowania skrzynek, jak również poprzez wspólne opracowanie regulaminu korzystania z nowego miejsca wypoczynku.

Rok szkolny 2020/2021

Działania projektowe zrealizowano w dwóch etapach, składających się z różnych zadań:

 • I etap (19.11.2020 - 28.02.2021)
  • sporządzenie oferty zakupów - ławki, skrzynie na rabaty, budki lęgowe, hotele dla owadów,
  • wybór roślin przyjaznych owadom zapylających, w tym pszczołom i trzmielom,
  • wykonanie projektów tabliczek informacyjnych,
  • opracowanie regulaminu korzystania z Pszczelego Zakątka,
  • zamówienie ławek, skrzyń, hoteli dla owadów, budek dla ptaków, ziemi, sadzonek, nawozów itd.;
 • II etap (1.03-31.05.2021) - "terenowy"
  • porządkowania terenu - np. wycięcie starych krzewów,
  • przygotowanie skrzyń rabatowych i ławek, w tym ustawienie na placu,
  • kupno i sadzenie roślin rabatowych i innych,
  • pielęgnowanie rabat.
Pszczeli Zakątek

Wszystkie cele zostały zrealizowane w pełni. Należy podkreślić zaangażowanie młodzieży, która widząc efekty końcowe doceniła trud włożony w założenie Pszczelego Zakątka - plac przed Szkołą przeszedł diametralną przemianę.

Realizacja projektu nie skończyła się na stworzeniu Pszczelego Zakątka, który stał się miejscem stale użytkowanym przez uczniów podczas przerw międzylekcyjnych. W okresie wakacyjnym uczniowie pełnili dyżury, podczas których podlewali rośliny.

Rok szkolny 2021/2022

W ramach wiosenno - świątecznych porządków uczniowie starszych klas zadbali o wystrój rabat w "Pszczelim zakątku".

W tym samym roku trwał konkurs szkolny pn. "Najpiękniejszy szkolny ogródek". Uczniowie klas IV-VIII rozwijali ogrodnicze pasje i talenty, a Pszczeli Zakątek piękniał, będąc miłym, pełnym kwiatów miejscem odpoczynku dla uczniów.

21 czerwca 2022r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, którego laureatami ogłoszono:

 • I miejsce - klasa IVa
 • II miejsce - klasa VIIa
 • III miejsce - klasa IVb
Pszczeli Zakątek