banner

Konkurs Wojewódzki "Kodowanie brajlem" po raz pierwszy został przeprowadzony z okazji Jubileuszu 150-lecia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy, który jest organizatorem konkursu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rok szkolny 2021/2022
Plakat

25 kwietnia 2022r. odbył się szkolny etap konkursu. 12 uczniów z klas IV-VI zapisywało i rozszyfrowywało wyrazy i daty. Wszyscy poradzili sobie znakomicie, o czym świadczą wyniki. Największą trudność sprawiło uczestnikom zakodowanie daty. Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowały się: Laura Kopik (IVa), Roksana Żyżyńska i Nadia Drzymalska (VI).

18 maja 2022r., w Tygodniu Przeciwdziałania Dyskryminacji, w siedzibie K-PSOSW nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy odbył się wojewódzki etap konkursu.

Dziewczynki miały niełatwe zadania: musiały wykazać się znajomością alfabetu Braille'a, aby rozkodować i zakodować zadania przygotowane specjalnie na potrzeby konkursu. Po zaciętej rywalizacji zakwalifikowały się do finału konkursu.

Po konkursie uczennice brały udział w przygotowanych przez Organizatorów warsztatach teatralnych i plastycznych. Odwiedziły też wewnętrzne "Miasteczko Bezpiecznego Bohatera", gdzie poprzez zabawę z zasłoniętymi oczami i przy pomocy białej laski mogły poczuć się jak osoby niewidome, które przedostają się na drugą stronę ulicy. Zwiedziły Izbę Tradycji, zobaczyły antyki "brajlowskie" z różnych stron świata tj. zegarki, mapy, globus, maszyny do pisania. Kolejnym punktem atrakcji była biblioteka, gdzie dowiedziały się, jak są tworzone sprawdziany dla niewidomych uczniów; uczyły się pisania na 6-punktowej maszynie brajlowskiej. Na koniec otrzymały zakładki do książek z własnymi imionami zapisanymi w alfabecie Braille'a, przygotowane przez uczniów tamtejszej szkoły.

Kodowanie brajlem

8 czerwca 2022r. odbył się finał konkursu. Nasze finalistki zajęły II miejsce.

Poza ostatnim etapem konkursu dziewczęta uczestniczyły w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Miały możliwość rozmowy i zapoznania się z osobami niewidomymi, rozwiązywały z nimi zadania, ale przede wszystkim stały się przewodnikami swoich nowych przyjaciół. Zapoznały się z zasadami i normami obowiązującymi w szkole 100 lat temu, ćwiczyły kaligrafię, pisanie piórem, a nawet klęczenie na grochu z dzwonkiem w ręce. Udzielały też wywiadu do radia.

Rok szkolny 2022/2023

W ostatnim tygodniu kwietnia 2023r. odbył się szkolny etap II edycji konkursu. 12 uczniów z klas IV-VI zapisywało i rozszyfrowywało, szyfrowało i łączyło w pary wyrazy i daty z wykorzystaniem alfabetu Braille'a. Poziom znajomości alfabetu u uczestników był bardzo wysoki, o czym świadczyły wyniki :)

16 maja 2023r. w Bydgoszczy odbył się wojewódzki etap konkursu, w którym wzięły udział nasze uczennice: Laura Kopik (Va), Nikola Dorau (VI) i Antonina Kraśniewska (VI).

Uczestnicy mieli niełatwe zadania: musieli wykazać się znajomością alfabetu Braille'a, aby rozkodować i zakodować zaawansowane, specjalistyczne zadania. Po zaciętej rywalizacji z 10 najlepszymi ekipami z województwa zaledwie jeden punkt oddzielił dziewczęta od podium.

Podobie, jak w poprzednim roku, p konkursie uczestnicy brali udział w przygotowanych przez Organizatorów atrakcjach - odwiedzili wewnętrzne "Miasteczko Bezpiecznego Bohatera", zwiedzili Izbę Tradycji, zatrzymali się w bibliotece brajlowskiej.

Na koniec wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali zakładki do książek przygotowane przez uczniów tamtejszej szkoły wraz z ich imionami zapisanymi w alfabecie Braille'a.