banner
1980/1981
 • Liczba uczniów w Szkole - 159
 • Absolwenci - 17:

  Wojciech Beiger, Ewa Binert, Małgorzata Czarnecka, Zbigniew Fryc, Wojciech Gądek, Maria Groszewska, Andrzej Jaśniewicz, Ryszard Jaworski, Marzena Meller, Jarosław Nowicki, Marzena Pabiś, Zdzisława Styborska, Małgorzata Świątek, Danuta Wardulińska, Marek Wiśniewski, Bogusława Zasuń, Krzysztof Ząbek

 • Wychowawczyni klasy VIII - Maria Kukuła
1981/1982
 • Liczba uczniów w Szkole - 147
 • Absolwenci - 13:

  Zdzisław Bizon, Małgorzata Fiałkowska, Monika Gajkowska, Grażyna Glaw, Andrzej Jabłoński, Helena Jaskulska, Zbigniew Murawski, Marian Stempski, Jacek Szewa, Katarzyna Wiśniewska, Hanna Wołowska, Katarzyna Zasacka, Dariusz Żłobiński

 • Wychowawczyni klasy VIII - Krystyna Jeżewska
1982/1983
 • Liczba uczniów w Szkole - 160
 • Absolwenci - 11:

  Bożena Bienert, Andrzej Błaszkiewicz, Małgorzata Czarnecka, Mirella Dobrotwór, Aleksandra Dolecka, Danuta Fryc, Jerzy Michalski, Marek Pawski, Ewa Simson, Sławomir Warzyński, Wiesław Ząbek

 • Wychowawca klasy VIII - Jan Partyka
1983/1984
 • Liczba uczniów w Szkole - 160
 • Absolwenci - 15:

  Sławomir Chyła, Krzysztof Czerwiński, Danuta Groszewska, Wiesław Jaworski, Dorota Lesińska, Zdzisława Mróz, Barbara Pabiś, Ewa Płuciennik, Kamila Simson, Anna Suchomska, Ewa Szewa, Jacek Szymański, Grzegorz Wiśniewski, Mirosław Wolski, Wiesława Ziętarska

 • Wychowawczyni klasy VIII - Violetta Kotowska
1984/1985
 • Liczba uczniów w Szkole - 158
 • Absolwenci - 18:

  Małgorzata Cackowska, Krzysztof Chyła, Marzena Dobrotwór, Mirosława Gądek, Janusz Glaw, Gabriela Jaskulska, Małgorzata Kałdowska, Marek Kałdowski, Ilona Kamińska, Lila Laskowska, Piotr Makowski, Wiesław Michlewicz, Romualda Mróz, Marlena Nowicka, Anna Pawlusek, Dariusz Pyrzewicz, Hanna Szewa, Mirosław Szymański

 • Wychowawczyni klasy VIII - Krystyna Jeżewska
1985/1986
 • Liczba uczniów w Szkole - 147
 • Absolwenci - 15:

  Zbigniew Beiger, Marzena Bizon, Dorota Chołodowska, Ewa Groszewska, Bogdan Kałdowski, Jacek Laskowski, Tomasz Lewandowski, Dariusz Look, Sylwia Nadworna, Katarzyna Pawlusek, Daria Skopińska, Mariusz Suchomski, Jacek Trela, Marian Warduliński, Anita Wroniecka

 • Wychowawca klasy VIII - Ludwik Lange
1986/1987
 • Liczba uczniów w Szkole - 133
 • Absolwenci - 11:

  Jadwiga Janicka, Krystyna Klimek, Iwona Kobalska, Iwona Ładzińska, Małgorzata Makowska, Gabriela Michlewicz, Mariola Pabiś, Małgorzata Pawlusek, Anna Plieth, Piotr Szymecki, Wiesław Wolski

 • Wychowawca klasy VIII - Krzysztof Maliszewski
1987/1988
 • Liczba uczniów w Szkole - 136
 • Absolwenci - 15:

  Tomasz Czerwiński, Michał Groszewski, Lilla Hartwig, Andrzej Janicki, Katarzyna Jaskulska, Sławomir Kalinowski, Katarzyna Łucka, Robert Ostrowski, Małgorzata Płuciennik, Piotr Ryznar, Jakub Skopiński, Mirosława Suchomska, Iwona Szwaba, Beata Wardulińska, Tomasz Wiśniewski

 • Wychowawczyni klasy VIII - Krystyna Jeżewska
1988/1989
 • Liczba uczniów w Szkole - 130
 • Absolwenci - 10:

  Bogdan Błaszkiewicz, Joanna Jabłońska, Honorata Kalinowska, Longina Kawalec, Anna Knak, Kamilla Laskowska, Justyna Lis, Arkadiusz Majorkiewicz, Grzegorz Simson, Arkadiusz Sztyborski

 • Wychowawczyni klasy VIII - Ewa Gross (później Szczepanowska)
1989/90
 • Liczba uczniów w Szkole - 133
 • Absolwenci - 10:

  Elżbieta Kalinowska, Artur Kawalec, Sebastian Laskowski, Anita Lewandowska, Anna Makowska, Małgorzata Ostrowska, Barbara Pawlikowska, Dorota Sowa, Wioleta Wołowska, Anna Zawadka

 • Wychowawca klasy VIII - Krzysztof Maliszewski