banner
1960/1961
 • Liczba uczniów w Szkole - 163
 • Absolwenci - 15:

  Irena Długońska, Krystyna Długońska, Jadwiga Grzymska, Maria Głażewska, Edward Korzec, Jadwiga Mikrut, Zygmunt Majorkiewicz, Włodzimierz Rusak, Helena Schröter, Irena Schröter, Zenon Simson, Tadeusz Sowa, Bożena Szybowska, Halina Wiśniewska, Krystyna Wiśniewska

 • Wychowawca klasy VII - Cyryl Głowiński
1961/1962
 • Liczba uczniów w Szkole - 175
 • Absolwenci - 20:

  Tadeusz Czaplicki, Wiesław Głażewski, Zbigniew Górecki, Jan Hołodowski, Halina Kocmeja, Stefan Laskowski, Jan Ligenza, Krystyna Ładzińska, Halina Małek, Tadeusz Mazur, Edmund Michalczyk, Józef Nowak, Urszula Rogowska, Genowefa Simson, Barbara Stypuła, Marian Szymecki, Halina Szymańska, Urszula Taczyńska, Czesława Trela, Edyta Wojnar

 • Wychowawca klasy VII - Cyryl Głowiński
1962/1963
 • Liczba uczniów w Szkole - 181
 • Absolwenci - 21:

  Jadwiga Baran, Felicja Czaplicka, Urszula Fiałkowska, Teresa Grzymska, Barbara Groszewska, Wojciech Korzec, Lukrecja Kowalska, Krystyna Mróz, Alicja Mścisz, Jadwiga Murawska, Jan Pawski, Barbara Puzio, Kazimiera Rogowska, Jan Sokołowski, Agnieszka Szymańska, Kazimierz Szymański, Aleksandra Wojnar, Irena Wołowska, Bernadeta Wróblewska, Jerzy Ziółkowski

 • Wychowawczyni klasy VII - Krystyna Lisewska
1963/1964
 • Liczba uczniów w Szkole - 176
 • Absolwenci - 24:

  Regina Cybulska, Krystyna Chojnowska, Andrzej Fejczuk, Alicja Gołojuch, Henryka Gołojuch, Maria Kirstein, Teresa Kucharska, Franciszek Laskowski, Zdzisław Ligenza, Henryk Łapiński, Edwin Majorkiewicz, Albin Mikrut, Lech Pawlikowski, Henryk Pawski, Regina Rujner, Józef Szymański, Gabriela Taczyńska, Józefa Teresak, Wiesław Wiśniewski, Henryka Wieczorek, Irena Wielichowska, Kazimierz Wielichowski, Zdzisław Wielichowski, Zygmunt Wroniecki

 • Wychowawca klasy VII - Cyryl Głowiński
1964/1965
 • Liczba uczniów w Szkole - 177
 • Absolwenci - 21:

  Irena Bożykowska, Zenon Chojnowski, Janina Dąbrowska, Bożena Górecka, Jan Grzegorczyk, Bożena Kirstein, Bożena Kółeczko, Genowefa Laskowska, Edmund Laskowski, Krystyna Łapińska, Andrzej Maliszewski, Antoni Nadworny, Marek Nowak, Gertruda Paprotna, Kazimierz Pawlikowski, Jadwiga Pawska, Bożena Staniszewska, Stanisława Szymańska, Krystyna Wielochowska, Bogumiła Wiśniewska, Urszula Wiśniewska

 • Wychowawczyni klasy VII - Wanda Nowak
1965/1966
 • Liczba uczniów w Szkole - 181
 • Absolwenci - 14:

  Ryszard Cieluch, Mirosław Ciepiela, Grażyna Głażewska, Bernadeta Grajkowska, Andrzej Groszewski, Andrzej Korzec, Bożena Kowalska, Longina Kółeczko, Grażyna Nowak, Edwarda Pawska, Elżbieta Puzio, Henryk Świątek, Zdzisława Wiśniewska, Tadeusz Wołowski

 • Wychowawca klasy VII - Czesław Nowak
1966/1967
 • Liczba uczniów w Szkole - 205

  W tym roku nastąpiła ważna zmiana organizacyjna w oświacie. Wprowadzono klasę VIII. W pierwszym roku uczęszczali do niej uczniowie, którzy kończyli 14 lat w drugiej połowie roku kalendarzowego. Urodzeni we wcześniejszych miesiącach próbowali szczęścia, zdając egzaminy do szkół średnich.

  W Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim "pierwsza" klasa VIII liczyła 6 uczniów: Marian Chojnowski, Bronisław Laskowski, Teresa Małkowska, Tadeusz Murawski, Stanisław Sowa, Hanna Wypych. Wszyscy ukończyli Szkołę Podstawową. Wychowawcą klasy VIII był Czesław Nowak.

1967/1968
 • Liczba uczniów w Szkole - 225
 • Absolwenci - 16:

  Krystyna Ciepiela, Krystyna Dondera, Bożena Dziadzio, Teresa Fiałkowska, Elżbieta Gołojuch, Joanna Grajkowska, Grażyna Chołodowska, Zenon Kasprzyk, Elżbieta Nowak, Aleksandra Pawłowska, Helena Staniszewska, Bożena Szymecka, Janina Szybowska, Danuta Świątek, Zofia Świątek, Bogumiła Zaręba

 • Wychowawca klasy VIII - Czesław Nowak
1968/1969
 • Liczba uczniów w Szkole - 222
 • Absolwenci - 16:

  Czesław Biernat, Danuta Cieluch, Jan Czaplicki, Roman Długoński, Andrzej Górecki, Bogdan Kasprzyk, Andrzej Kostecki, Stefania Kowalska, Edward Paprotny, Halina Pietrzak, Ryszard Rogowski, Jadwiga Sadzińska, Irena Taczyńska, Gabriel Warduliński, Józef Warduliński, Józef Wieczorek

 • Wychowawczyni klasy VIII - Barbara Murawska (później Dominikowska)
1969/1970
 • Liczba uczniów w Szkole - 229
 • Absolwenci - 26:

  Grzegorz Chojnowski, Teresa Dondera, Elżbieta Kamińska, Kazimierz Dziadzio, Zdzisław Hinkelman, Henryk Jaskulski, Henryk Kasprzyk, Cecylia Korzec, Tadeusz Laskowski, Roman Look, Zdzisław Machholz, Gabriela Michalska, Bogumiła Mróz, Krzysztof Mulawka, Wojciech Nowak, Edward Paprota, Halina Pawska, Bernard Pawski, Barbara Piotrowiak, Zbigniew Rujner, Maria Walawender, Leonard Wieczorek, Edward Wojnowski, Leszek Zaręba, Teresa Wielichowska, Krystyna Wołowska

 • Wychowawczyni klasy VIII - Barbara Dominikowska