banner

Prosimy o złożenie wniosku do 12 sierpnia 2022r. w Sekretariacie Szkoły.

Wszelkich informacji w sprawie dowozów/odwozów dzieci i uczniów do Szkoły udziela Sekretariat - tel. 56 46 82 777