banner
Kalendarz roku szkolnego
 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 1 września 2021r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2021r.
 • Ferie zimowe: 17-30 stycznia 2022r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14-19 kwietnia 2022r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 24-26 maja 2022r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 24 czerwca 2022r.
 • Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.

Innych informacji, dotyczących organizacji pracy szkół, można szukać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Harmonogram lekcji i przerw międzylekcyjnych
Lekcja 007:00 - 08:15czynna świetlica szkolna
Lekcja 108:15 - 09:00przerwa 5 min
Lekcja 209:05 - 09:50przerwa śniadaniowa 15 min
Lekcja 310:05 - 10:50przerwa 10 min
Lekcja 411:00 - 11:45przerwa obiadowa 10 min
Lekcja 511:55 - 12:40przerwa obiadowa 10 min
Lekcja 612:50 - 13:35przerwa 10 min
Lekcja 713:45 - 14:30przerwa 5 min
Lekcja 814:35 - 15:20koniec zajęć
Plan zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Obowiązuje od 28 lutego 2022r.

Zajęcia pozalekcyjne

W Szkole istnieje system kół i zajęć pozalekcyjnych rozwijających talenty, zainteresowania, postawy i umiejętności społeczne oraz organizatorskie, wpierających i wyrównujących niedociągnięcia edukacyjne, przygotowujących do egzaminów i konkursów zewnętrznych.

Zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez nauczycieli Szkoły oraz organizatorów zewnętrznych, wpisane są w harmonogram szkolnych zajęć dydaktycznych.

Uroczystości i imprezy

Co roku powstaje w Szkole harmonogram stałych uroczystości i działań okolicznościowych o charakterze wychowawczym i kulturalnym. Przygotowania do takich uroczystości i przedsięwzięć stanowią zazwyczaj zajęcia dodatkowe.

Na stałe w harmonogramie zapisały się następujące uroczystości i działania:

 • apele i akademie z okazji świąt państwowych, lokalnych i szkolnych, m.in. Święto Szkoły;
 • dyskoteki i zabawy szkolne;
 • "Mikołajki" i "Jasełka" bożonarodzeniowe;
 • Dzień Babci i Dziadka, obchodzony w klasach młodszych;
 • udział w Gminnym Przeglądzie Form Artystycznych;
 • "Poranek Wielkanocny";
 • Dzień Dziecka i Sportu;
 • różne formy turystyczne (biwaki, wycieczki autokarowe, piesze, rowerowe).
Inne
Harmonogram spotkań z rodzicami
1.22 września 2021r.zebranie
2.23 października 2021r.konsultacje wych. - umówione spotkania, dyżur telefoniczny
3.24 listopada 2021r.zebranie
4.15 grudnia 2021r.konsultacje wych. - głównie z rodzicami uczniów zagrożonych oceną ndst
6.13 stycznia 2022r.zebranie
6.23 marca 2022r.konsultacje wych.
7.20 kwietnia 2022r.zebranie
8.25 maja 2022r.konsultacje wych.
Dokumenty

Statut Szkoły, szkolne regulaminy i instrukcje, Zestaw programów nauczania na dany rok szkolny oraz zestawy podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych opublikowane są w BIP.

Przedmiotowe zasady oceniania
Formularze

Poniższe formularze dostępne są w Sekretariacie Szkoły. Można je również pobrać, a po wydrukowaniu i wypełnieniu dostarczyć do Szkoły.