banner

Dbając o dostępność naszej Placówki, dokumenty szkolne modyfikujemy tak, aby zapisane były w języku prostym, zrozumiałym dla wszystkich odbiorców.

Kalendarz roku szkolnego
 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 4 września 2023r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2023r.
 • Ferie zimowe: 12-25 lutego 2024r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca - 2 kwietnia 2024r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 14-16 maja 2024r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21 czerwca 2024r.
 • Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

Innych informacji, dotyczących organizacji pracy szkół, można szukać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Harmonogram lekcji i przerw międzylekcyjnych
  Lekcja 007:00 - 08:15czynna świetlica szkolna
  Lekcja 108:15 - 09:00przerwa 5 min
  Lekcja 209:05 - 09:50przerwa śniadaniowa 15 min
  Lekcja 310:05 - 10:50przerwa 10 min
  Lekcja 411:00 - 11:45przerwa obiadowa 10 min
  Lekcja 511:55 - 12:40przerwa obiadowa 10 min
  Lekcja 612:50 - 13:35przerwa 10 min
  Lekcja 713:45 - 14:30przerwa 5 min
  Lekcja 814:35 - 15:20przerwa 5 min
  Lekcja 915:25 - 16:10koniec zajęć
   Plan zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    Obowiązuje od 4 września 2023r.

    Zajęcia pozalekcyjne

     W Szkole istnieje system kół i zajęć pozalekcyjnych rozwijających talenty, zainteresowania, postawy i umiejętności społeczne oraz organizatorskie, wpierających i wyrównujących niedociągnięcia edukacyjne, przygotowujących do egzaminów i konkursów zewnętrznych.

      Zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez nauczycieli Szkoły oraz organizatorów zewnętrznych, wpisane są w harmonogram szkolnych zajęć dydaktycznych.

      Uroczystości i imprezy

       Co roku powstaje w Szkole harmonogram stałych uroczystości i działań okolicznościowych o charakterze wychowawczym i kulturalnym. Przygotowania do takich uroczystości i przedsięwzięć stanowią zazwyczaj zajęcia dodatkowe.

        Na stałe w harmonogramie zapisały się następujące uroczystości i działania:

          • apele i akademie z okazji świąt państwowych, lokalnych i szkolnych, m.in. Święto Szkoły;
          • dyskoteki i zabawy szkolne;
          • "Mikołajki" i "Jasełka" bożonarodzeniowe;
          • Dzień Babci i Dziadka, obchodzony w klasach młodszych;
          • udział w Gminnym Przeglądzie Form Artystycznych;
          • "Poranek Wielkanocny";
          • Dzień Dziecka i Sportu;
          • różne formy turystyczne (biwaki, wycieczki autokarowe, piesze, rowerowe).
        Inne

         Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7:00-16:00.

         Harmonogram spotkań z rodzicami
         1.20 września 2023r.Zebrania klasowe organizacyjne. Wybory KRR.
         2.22 listopada 2023r.Zebrania klasowe. Pedagogizacja rodziców.
         3.7 lutego 2024r.Zebrania klasowe półroczne.
         4.24 kwietnia 2024r.Zebrania klasowe końcoworoczne.
         Dokumenty

          Statut Szkoły, szkolne regulaminy, instrukcje i procedury (w tym dotyczące Modelu Dostępnej Szkoły), Zestaw programów nauczania na dany rok szkolny oraz zestawy podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych opublikowane są w BIP.

           Przedmiotowe zasady oceniania
           Formularze

            Poniższe formularze dostępne są w Sekretariacie Szkoły. Można je również pobrać, a po wydrukowaniu i wypełnieniu dostarczyć do Szkoły.