banner

Projekt Czytam z klasą lekturki spod chmurki powstał w 2019r. Jego autorką jest Pani Honorata Szanecka, nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonowie. Jego głównym celem było zachęcenie dzieci do czytania, do przeżywania przygód głównych bohaterów i do wyciągania wniosków oraz przekładania ich na rzeczywistość, na codzienne życie.

Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Choć w założeniu (i nazwie) miał zasięg ogólnopolski, objął również zagraniczne szkoły polonijne, dlatego w kolejnym roku został ogłoszony jako międzynarodowy i skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Honorowy patronat nad projektem objął portal Niezbędnik Nauczyciela, natomiast partnerem w czytaniu zostało Wydawnictwo MAC Edukacja.

Rok szkolny 2020/2021

Do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Czytam z klasą lekturki spod chmurki" przystąpili uczniowie klas III.

Druga edycja projektu, ogłoszona jako "EKOlogiczna", podjęła aktywnie temat ekologii, dbania o otaczający świat i zakładała, że poprzez czytanie lektur uczniowie włączą się w działalność edukacyjną. Poruszanie ważnych wątków natury ekologicznej przyczyniło się do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwinięcia poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej;
  • rozwijanie aktywności czytelniczej;
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania;
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom;
  • integracja zespołu klasowego;
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych;
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
Lekturki spod chmurki
Lekturki spod chmurki

Postacią przewodnią po projekcie stała się mała chmurka Tosia, która ukazała dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęciła uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Opowiadania napisała Pani Honorata Szanecka, czyta Jacek Bieda.

Projekt składał się z trzech modułów:

  • I moduł jesienny - 09-12.2020 - Mała chmurka w krainie drzew
  • II moduł zimowy - 12.2020-03.2021 - Mała chmurka w krainie śniegu
  • III moduł wiosenny - 03-06.2021 - Mała chmurka w krainie słońca

Lektury były czytane samodzielnie przez dzieci lub przez nauczyciela. Do każdego modułu wybierane były książki do opracowania, dzieci wykonywały zadania do lektury. Na zakończenie modułu przygotowywano sprawozdanie z realizacji, za co klasy otrzymały certyfikaty. Realizowane zadania były uwieczniane na fotografiach, publikowanych na stronie projektu.

Lekturki spod chmurki

Rok szkolny 2021/2022

Uczniowie klasy IIb rozpoczęli realizację projektu w pażdzierniku 2021r. - dokonali wyboru lektur i zadań, wydrukowali i podpisali "lekturniki", obejrzeli film.

Klasa IIa na zakończenie omawiania I modułu projektu wykonała mapę zawodów. Dzieci podczas pracy w grupie dowiedziały się ciekawych informacji o wielu zawodach. Najbardziej zgłębiły wiedzę na temat zawodu reporterki/podróżniczki przy omawianiu książki Nela na tropie przygód.

Rok szkolny 2022/2023

Projekt zatytułowany "Podróżowanie przez czytanie" realizowali uczniowie klas Ia, Ib, IIa i IIIb.

W ramach I modułu projektu uczniowie przeczytali książki: Pilot i ja, Sposób na Elfa oraz Dzieci z Bullerbyn. Podczas zajęć uczniowie wykonywali chmurkę Tosię, tworzyli lekturniki związane z przeczytaną książką, przygotowywali plakaty zachęcające innych do przeczytania lektury, przygotowywali gry planszowe związane z treścią książki oraz tworzyli "Lektury w pudełku", wkładając do pudełek różne rzeczy kojarzące się z przeczytaną książką. Uczniowie kl. IIIb omawiali także przygody bohaterów ze Szwecji oraz rysowali ulubioną przygodę z przeczytanej książki. Poza tym trzecioklasiści budowali z klocków zagrody z Bullerbyn

W ramach II modułu projektu pn. "Podróże po Europie" uczniowie klas I czytali książkę "Doktor Dolittle i jego zwierzęta". Uczniowie klasy Ia projektowali "pizzę lekturkową", rysując na każdym jej kawałku jakąś przygodę z książki, wykonali kukiełki przedstawiające bohaterów lektury oraz przygotowali przedstawienie kukiełkowe. Dzieci z klasy Ib wykonały "lekturę na lince", przedstawiającą kolejne wydarzenia z książki oraz zaprojektowały okładki na książkę.