banner

Projekt Czytam z klasą lekturki spod chmurki powstał w 2019r. Jego autorką jest Pani Honorata Szanecka, nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej w Klonowie. Jego głównym celem było zachęcenie dzieci do czytania, do przeżywania przygód głównych bohaterów i do wyciągania wniosków oraz przekładania ich na rzeczywistość, na codzienne życie.

Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Choć w założeniu (i nazwie) miał zasięg ogólnopolski, objął również zagraniczne szkoły polonijne, dlatego w kolejnym roku został ogłoszony jako międzynarodowy i skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Honorowy patronat nad projektem objął portal Niezbędnik Nauczyciela, natomiast partnerem w czytaniu zostało Wydawnictwo MAC Edukacja.

Lekturki spod chmurki

W roku szkolnym 2020/2021 do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Czytam z klasą lekturki spod chmurki" przystąpili uczniowie klas trzecich.

Druga edycja projektu, ogłoszona jako "EKOlogiczna", podjęła aktywnie temat ekologii, dbania o otaczający świat i zakładała, że poprzez czytanie lektur uczniowie włączą się w działalność edukacyjną. Poruszanie ważnych wątków natury ekologicznej przyczyniło się do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwinięcia poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej;
  • rozwijanie aktywności czytelniczej;
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania;
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom;
  • integracja zespołu klasowego;
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych;
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
Lekturki spod chmurki

Postacią przewodnią po projekcie stała się mała chmurka Tosia, która ukazała dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęciła uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej.

Projekt składał się z trzech modułów:

  • I moduł jesienny - 23.09-21.12.2020 - Mała chmurka w krainie drzew
  • II moduł zimowy - 22.12.2020-20.-3.2021 - Mała chmurka w krainie śniegu
  • III moduł wiosenny - 21.03-21.06.2021 - Mała chmurka w krainie słońca

Lektury były czytane samodzielnie przez dzieci lub przez nauczyciela. Do każdego modułu wybierane były książki do opracowania, dzieci wykonywały zadania do lektury. Na zakończenie modułu przygotowywano sprawozdanie z realizacji, za co klasy otrzymały certyfikaty. Realizowane zadania były uwieczniane na fotografiach, publikowanych na stronie projektu.

Lekturki spod chmurki

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy IIb rozpoczęli realizację projektu w pażdzierniku 2021r. - dokonali wyboru lektur i zadań, wydrukowali i podpisali "lekturniki", obejrzeli film.

Klasa IIb

Klasa IIa na zakończenie omawiania pierwszego modułu projektu wykonała mapę zawodów. Dzieci podczas pracy w grupie dowiedziały się ciekawych informacji o wielu zawodach. Najbardziej zgłębiły wiedzę na temat zawodu reporterki/podróżniczki przy omawianiu książki Nela na tropie przygód.

Klasa IIa