banner

Zgodnie ze Statutem uczeń Szkoły może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu, za wzorową postawę godną naśladowania, za szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych oraz za aktywne uczestnictwo w życiu Szkoły i środowiska.

Jedną z nagród jest przyznanie tytułu "Prymusa Szkoły" w danym roku szkolnym. Do tytułu kandyduje każdy uczeń klas IV-VIII (wcześniej: klas IV-VI Szkoły Podstawowej lub I-III Gimnazjum), który na świadectwie osiągnął średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie. Spośród kandydujących tytuł uzyskuje uczeń, który osiągnął najwyższą średnią ocen. Gdy średnia ocen u kilku uczniów jest jednakowa, Rada Pedagogiczna może, w drodze głosowania, wyróżnić tytułem tych wszystkich uczniów lub nagrodzić szczególnie duże osiągnięcia tylko jednego z nich.

Rok szkolnySzkoła PodstawowaGimnazjum
2020/2021Nikodem Wroniecki 
2019/2020Martyna Paprotna 
2018/2019Luiza KawalecAmelia Nalaskowska
2017/2018Oliwia WesołowskaSzymon Laskowski
Oliwier Maziarz
2016/2017Szczepan ŁukasikAgata Wiśniewska
2015/2016Szczepan ŁukasikJulia Opala
2014/2015Marcel TkaczyńskiJulia Opala
2013/2014Kesja KępińskaAneta Biernacka
2012-2013Kesja KępińskaAngelika Banaś
2011/2012Kesja Kępińska
Katarzyna Wiśniewska
Aneta Biernacka
2010/2011Aneta BiernackaAngelika Banaś
2009/2010Aneta BiernackaSandra Jaworska
2008/2009Martyna PartekaMaciej Witulski
2007/2008Martyna PartekaPaulina Żuchowska
2006/2007Martyna PartekaPaulina Żuchowska
2005/2006Maciej WitulskiKarol Sulerzycki
2004/2005Oktawia Szymańska
Bartosz Banaś
Marta Całka
2003/2004Ewelina ElwertowskaAnna Kwiatkowska