Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Funkcjonowanie placówki w czasie epidemii - komunikaty, dokumenty

Rok szkolny 2020/2021

16 kwietnia 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 701) informuję, że w dniach od 19 kwietnia do 25 kwietnia br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkoły dla uczniów klas I-VIII, natomiast Oddziały Przedszkolne od dnia 19 kwietnia br. powracają do pracy w trybie stacjonarnym.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

09 kwietnia 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 651) informuję, że w dniach od 12 kwietnia do 18 kwietnia br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkoły.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

26 marca 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561) informuję, że w dniach od 29 marca do 11 kwietnia br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w oddziałach przedszkolnych.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

19 marca 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 502) informuję, że w dniach od 22 marca do 09 kwietnia br. uczniowie klas I-VIII pracują w trybie zdalnym. Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

12 marca 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 448) informuję, że w dniach od 15 marca do 28 marca br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkoły.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

26 lutego 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 366) informuję, że w dniach od 01 marca do 14 marca br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkoły.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

12 lutego 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 283) informuję, że w dniach od 15 lutego do 28 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkoły.

Wicedyrektor Szkoły

mgr Magdalena Krupińska

29 stycznia 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 202) informuję, że w dniach od 1 lutego do 14 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkoły.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

15 stycznia 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 92) informuję, że nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII zostaje wydłużona do 31 stycznia 2021r.

Uczniowie klas I-III z dniem 18 stycznia 2021r. powracają do nauczania stacjonarnego na terenie Szkoły. Obowiązuje reżim sanitarny, zgodny z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

27 listopada 2020r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2087) informuję, że nauka zdalna zostaje wydłużona do 03 stycznia 2021r.

Zmienia się również termin ferii zimowych - będą one trwały w całym kraju w dniach 04-17 stycznia 2021r. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Dz.U. 2020 poz. 2111)

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

5 listopada 2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1960) informuję, że uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania Szkoły wejdą w życie od poniedziałku, 9 listopada i będą obowiązywały do niedzieli, 29 listopada br.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

23 października 2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1870) informuję, że uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania Szkoły wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Oddziały przedszkolne i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

27 sierpnia 2020r.

Rok szkolny 2019/2020

01 czerwca 2020r.

Zgodnie z oświadczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 czerwca 2020r. ograniczone funkcjonowanie szkół zostaje przedłużone do końca roku szkolnego, czyli do dnia 26 czerwca 2020r.

Wicedyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

22 maja 2020r.

Zgodnie z oświadczeniem MEN z dnia 14 maja 2020r. ograniczone funkcjonowanie szkół zostaje przedłużone do dnia 07 czerwca 2020r.

Od 25 maja 2020r. będą umożliwione zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I-III, również od 25 maja br. - konsultacje dla uczniów klasy VIII.

Od 1 czerwca 2020r. uruchamione zostaną konsultacje dla uczniów z klas IV-VII.

Wicedyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

25 kwietnia 2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 744) informuję, że kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 24 maja 2020r.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 16 do 18 czerwca 2020r.

Wicedyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

10 kwietnia 2020r.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 642) informuję, że kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020r.

Termin egzaminu ósmoklasisty zostaje przełożony. Może się on odbyć nie wcześniej niż w czerwcu. Konkretny termin będzie podany z min. 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

Gmina Grudziądz w porozumieniu z Dyrektorami szkół gminnych chce usprawnić dalszą współpracę w kształceniu na odległość poprzez wprowadzenie platformy Moodle.

Stanie się ona miejscem wymiany informacji, bezpośredniego komunikowania się za pomocą forum, czatu, wideokonferencji, umożliwi zamieszczanie na platformie swoich prac przez uczniów i nauczycieli, pomoże w publikowaniu treści w dowolnym formacie. Wyeliminuje po jakimś czasie, drogą porozumienia nauczyciela z uczniem/rodzicem, wszelkie inne drogi komunikacji, których było wiele, co mogło nieco komplikować zdalną, szkolną rzeczywistość.

Z kolei my, jako nauczyciele, będziemy mieli możliwość bieżącego monitorowania pracy ucznia, szybciej i łatwiej nam będzie udzielić mu pomocy, gdy zajdzie tylko taka potrzeba.

Dostęp do platformy możliwy jest przez sieć Internet, dla użytkowników posiadających konta na platformie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Zapraszam do logowania się i przygotowania do korzystania z platformy Moodle. Startujemy w środę po świętach.

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Szkoły docenia wysiłek Rodziców w nauczaniu na odległość. Dziękujemy Państwu za wsparcie dla nas, nauczycieli, jak również swoich dzieci.

Pozdrawiam

Wicedyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

23 marca 2020r.

Szanowni Rodzice!

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493) informujemy, że Przedszkole i Szkoła Podstawowa w dniach od 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. funkcjonowały będą w trybie nauczania zdalnego.

W tym okresie wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez zespół nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji w godzinach 08:00-16:00. W tym czasie nauczyciele w trakcie swoich dyżurów będą monitorowali pracę dzieci, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań. Prowadzone też będą zajęcia językowe i konsultacje indywidualne z poszczególnych przedmiotów. Ponadto będą również realizowane zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne) i zajęcia rozwijające. Zawieszone zostają zajęcia w ramach projektu edukacyjnego.

Komunikacja z Państwem będzie prowadzona za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby - telefonii komórkowej w godzinach pracy poszczególnych nauczycieli. Ponadto każdy nauczyciel będzie do Państwa dyspozycji w trakcie popołudniowego dyżuru (wg harmonogramu).

Materiały edukacyjne będą przekazywane codziennie przez wychowawcę, najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym dane zajęcia. Nauczyciele będą do dyspozycji uczniów w czasie trwania zajęć według obowiązującego ich planu pracy.

Treści z poszczególnych przedmiotów mogą być realizowane przez uczniów w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają ich możliwościom. Polecamy jednak uporządkowany plan dnia, który pozwoli dzieciom odnaleźć się w tej niecodziennej sytuacji. Prosimy, aby praca nad realizacją zadań nie przekraczała 5 godzin dziennie. Ważne jest też, aby w przerwach zaplanować różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania. Bardzo nam zależy, aby Państwa dzieci pracowały samodzielnie, a w razie trudności kontaktowały się z nauczycielami.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Wicedyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

16 marca 2020r.

Mając na względzie prewencję z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, z dniem 16 marca 2020r. do odwołania, zawieszeniu ulega bezpośrednie przyjmowanie interesantów przez sekretariat Szkoły.

W pilnych sprawach administracyjnych, bardzo prosimy o kontakt mailowy:

spwaldowo@grudziadz.ug.gov.pl

lub w wiadomości na FB.

Kontakt do Szkoły w uzasadnionej sprawie:

56 46 827 77 (w godz. 9.00 - 15.00)

Dokumenty związane z rekrutacją można składać w dniach od 21 do 31 marca 2020r. lub za pomocą poczty elektronicznej na powyższy adres.

Dokumenty/pliki można pobrać na stronie głównej w "Ogłoszeniach" w zakładce "REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021".

Proszę śledzić informacje przekazywane przez e-dziennik, szkolną stronę internetową i FB.

Wicedyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

12 marca 2020r.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410) informujemy, że w Przedszkolu i Szkole Podstawowej od 12 marca 2020r. zawiesza się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.

W związku z zawieszeniem w Szkole zajęć dydaktyczno - wychowawczych apelujemy:

Rodzicu,

Uczniu,

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Pamiętaj! W przypadku wystąpienia objawów nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ, ambulatorium szpitalnego ani SOR

lecz

skontaktuj się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Grudziądzu, tel.: 56 45 17 810 oraz całodobowy 604 968 014

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112

lub

zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, tel.: 56 64 14 444

Możesz też zadzwonić po numer 800 190 590 – to bezpłatna infolinia NIZ., czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie

Emailspwaldowo@grudziadz.ug.gov.pl

TelTel.: (56) 46 82 777