Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Zajęcia pozalekcyjne

W Szkole istnieje system kół i zajęć pozalekcyjnych rozwijających talenty, zainteresowania, postawy i umiejętności społeczne oraz organizatorskie.

Zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez nauczycieli Szkoły oraz organizatorów zewnętrznych, wpisane są w harmonogram zajęć szkolnych.

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze (korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne) odbywają się w celu umożliwienia uczniom, wymagającym szczególnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, uzupełnienia braków edukacyjnych oraz wykonywania dodatkowych ćwiczeń. Odbywają się zarówno w klasach najmłodszych, jak i starszych.

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych

Dla uczniów klasy VIII odbywają się dodatkowe zajęcia przygotowujące ich do egzaminu, przeprowadzanego w ostatnim roku nauki.

Zajęcia rozwijające

W Szkole odbywają się również zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych. Mają one na celu ponadprogramowe poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.

Dla uczniów startujących w konkursach przedmiotowych odbywają się indywidualne przygotowujące zajęcia z nauczycielami danego przedmiotu.

Koło polonistyczno - teatralne

Szkolne Koło Teatralne działa w trzech grupach wiekowych.

W klasach I-III SP odbywają się zajęcia artystyczne, prowadzone przez poszczególne wychowawczynie. Ich celem jest przede wszystkim rozwijanie talentów "aktorskich" i przygotowywanie przedstawień teatralnych dla społeczności szkolnej i środowiska. Na zajęciach uczniowie wykonują również prace plastyczne oraz oglądają filmy dla dzieci.

Zespołem teatralnym starszych klas opiekują się Panie: Marlena Szwaba-Wiśniewska i Magdalena Krupińska. Zadaniem tej grupy jest oprawa artystyczna uroczystości szkolnych. Uczniowie przygotowują przedstawienie na Święto Szkoły, a także prezentują działalność teatralną Szkoły na zewnątrz.

Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję rozwijać wrażliwość artystyczną, wdrażać się do samodzielności na płaszczyznach scenariusza, gry aktorskiej, wyboru tematyki i redagowania wypowiedzi prasowej, rozwijać umiejętność przedstawiania własnej opinii (samokrytycznych i z punktu obserwatora) dotyczących realizacji powierzonych zadań, wdrażać się do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu oraz do kultywowania ludowych tradycji, zdobywać doświadczenia we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej.

Chór szkolny

Na zajęciach chętni uczniowie mają okazję doskonalić umiejętności wokalne. Chór przygotowuje się do występów podczas konkursów oraz wspomaga realizację projektów teatralnych podejmowanych w Szkole. Opiekunem chóru od 2016r. jest P. Krzysztof Zaremba, aktor toruńskiego teatru "Baj Pomorski".

Koło Przyjaciół Biblioteki

Opiekunką biblioteki szkolnej i zarazem Aktywu Bibliotecznego jest P. Małgorzata Kowalewska.

Pracując w bibliotece, uczniowie pogłębiają wiedzę z zakresu organizacji zbiorów czytelniczych. Prowadzą w bibliotece bieżące prace porządkowe, dbają o jej estetykę, przygotowują elementy dekoracyjne.

Szkolne Koło Sportowe

Zajęcia SKS prowadzi P. Izabela Tkaczyńska.

Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności sportowe.

Koło modelarskie

Opiekunem koła jest P. Wojciech Kubicki. Na zajęciach uczniowie klas młodszych wykonują kartonowe modele różnych pojazdów. Coroczną działalność uczniów uwieńcza wystawa modeli, zorganizowana w jednej z sal szkolnych.

Koło biblijne

Zajęcia koła biblijnego prowadzi P. Wojciech Kubicki.

Podczas zajęć uczniowie analizują teksty biblijne, zapoznają się z życiorysami osób świętych, ale też bawią się - rozwiązują zagadki, oglądają filmy religijne dla dzieci.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie