Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Kalendarz świąt

Ważne rocznice i wydarzenia - 2020

(Źródła: WBP we Wrocławiu, WiMBP w Rzeszowie)

Święto to ogólne określenie szczególnych dni lub dłuższych okresów powtarzających się regularnie co rok.

Święto może mieć charakter religijny, narodowy, państwowy lub międzynarodowy. Może upamiętniać jakieś wydarzenie, podkreślać wagę pewnych problemów, może też być okazją do uczczenia osoby czy grupy społecznej lub zawodowej.

Z większością świąt wiążą się pewne zwyczaje i uroczysty sposób celebrowania. Niektóre święta są też dniem wolnym od pracy.

Pojęcie święta państwowego nie zostało w Polsce prawnie uregulowane w żadnym akcie normatywnym, podobnie jak nie określono sposobu ich obchodzenia, co Najwyższa Izba Kontroli w 2005r. uznała za "legislacyjny błąd". Jedynie Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18 z późn. zm.) nakłada w art. 7 obowiązek podnoszenia w czasie świąt państwowych flagi państwowej na budynkach organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Od świąt państwowych (narodowych) należy odróżnić pojęcie dni wolnych od pracy. Święto państwowe (narodowe) nie musi być dniem wolnym od pracy i odwrotnie, nie każdy dzień określany jako wolny od pracy jest jednocześnie określany jako święto państwowe (narodowe). Katalog dni wolnych od pracy określa odrębna Ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm.). Obecnie - zgodnie z nią - dniami wolnymi od pracy są tylko trzy święta państwowe (narodowe): 1 maja (święto bezimienne), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja) oraz 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości).

Święta wojskowe w Polsce to ustalone określonymi przepisami wojskowymi dni w roku będące dniami świątecznymi Wojska Polskiego, jego poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, wojsk, instytucji lub jednostek wojskowych.

W Wojsku Polskim zasady obchodzenia świąt wojskowych, w tym świąt jednostek, określone zostały w ceremoniale wojskowym.

Szczegółowy wykaz uroczystości i rocznic zawiera Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i wojskowej asysty honorowej przygotowywany na dany rok kalendarzowy.

Międzynarodowy Rok ONZ to międzynarodowe lata, dekady projektowane każdorazowo przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu przyciągnięcia uwagi do wybranych kwestii o międzynarodowym znaczeniu. Używając symboliki, zwłaszcza specjalnie zaprojektowanego logo, oraz infrastruktury Narodów Zjednoczonych ONZ koordynuje przebieg obchodów na skalę światową, będąc katalizatorem zmian w istotnych dla świata kwestiach.

Zazwyczaj specjalnie wyznaczona dla danego Roku agencja prezentuje w następnym roku pisemny raport podsumowujący działania i wydarzenia, które miały miejsce na całym świecie pod auspicjami Międzynarodowego Roku oraz przygotowuje rekomendacje na przyszłość.

Międzynarodowe Dni i Tygodnie ONZ to grupa okolicznościowych dni i tygodni proklamowanych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane organizacje oraz agendy, m.in. Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (ang. UNESCO), Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (ang. UNICEF), Światową Organizację Zdrowia (ang. WHO), Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO) czy Międzynarodową Organizację Pracy (ang. ILO, pl. MOP), a także inne organizacje działające pod ich auspicjami. Dni te obchodzone są dorocznie przez system ONZ celem zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy tego świata i zapobiegania im oraz zwiększenia działań w niesieniu pomocy potrzebującym w życiu społeczno - politycznym, militarnym, edukacyjnym, kulturalnym i zdrowotnym (nie wszystkie święta zostały ustanowione przez system ONZ, ale są przez niego obchodzone; ONZ pozostaje w ścisłej współpracy z wieloma międzynarodowymi organizacjami).

Święta katolickie w Polsce to grupa świąt w roku liturgicznym o charakterze święta lub uroczystości liturgicznej oraz okolicznościowe dni i tygodnie ustanowione przez Papieża bądź Episkopat Polski. Ze wszystkich tych dni 10 jest dodatkowymi, do wszystkich niedziel, dniami wolnymi od pracy.

Święta obchodzone w Polsce

Poniżej znajduje się wykaz świąt (wg kalendarza gregoriańskiego) formalnie ustanowionych przez władze polskie w drodze aktów normatywnych jako święto państwowe lub narodowe (w przeszłości pojęć tych używano zamiennie; przymiotnik narodowy w nazwach świąt jest mylący, bowiem w polskim prawie używa się jedynie pojęcia święto państwowe, nie ma w nim pojęcia święto narodowe) oraz innych dni świątecznych, ustanowionych ustawami lub uchwałami sejmowymi, niebędących jednak świętami państwowymi czy narodowymi (pomimo występującego wyrazu narodowy w nazwie niektórych świąt). Lista zawiera też święta polskich jednostek i instytucji wojskowych oraz branżowe, święta ustanowione przez organizacje międzynarodowe, do których Polska należy (m.in. ONZ, Rada Europy, Unia Europejska), święta "zwyczajowe" oraz wybrane święta religijne.

Styczeń

Święta różne

 • Święta ruchome
 • 2.poniedziałek - Dzień Sprzątania Biurka (ang. Clean Off Your Desk Day lub Clean Desk Day)
 • ostatni tydzień - Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (ang. European Cervical Cancer Prevention Week)
 • ostatnia niedziela - Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd (ang. World Leprosy Day)
 • 01.01 - Nowy Rok (ang. New Year, międzynarodowe, dzień wolny od pracy)
 • 01.01 - Dzień Domeny Publicznej (ang. Public Domain Day)
 • 04.01 - Światowy Dzień Braille’a (ang. World Braille Day, ONZ)
 • 06.01 - Dzień Filatelisty (pl)
 • 07.01 - Dzień Dziwaka (ang. Deviant Day)
 • 09.01 - Dzień Ligi Ochrony Przyrody (pl)
 • 11.01 - Dzień Wegetarian (ang. Vegetarian Day)
 • 15.01 - Dzień Wikipedii (ang. Wikipedia Day, w Polsce 26.09)
 • 16.01 - Dzień Pikantnych Potraw (pl)
 • 18.01 - Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka (ang. National Winnie the Pooh Day)
 • 19.01 - Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej (pl)
 • 20.01 - Dzień Bigosu (pl)
 • 21.01 - Dzień Babci (ang. Grandmother's Day, na świecie obchodzone w różnych terminach)
 • 21.01 - Narodowy Dzień Przytulania (ang. International Hugging Day, podaje się też daty: 31.01 i 24.06)
 • 22.01 - Dzień Dziadka (ang. Grandfather's Day, na świecie obchodzone w różnych terminach)
 • 24.01 - Międzynarodowy Dzień Edukacji (ang. International Day of Education, ONZ)
 • 25.01 - Dzień Sekretarki i Asystentki (pl, na świecie 25.04 Międzynarodowy Dzień Sekretarki/Sekretarza, ang. Secretary's Day lub Dzień Pracownika Administracyjnego, ang. Administrative Professionals' Day)
 • 25.01 - Dzień Kryptologii (pl)
 • 26.01 - Dzień Transplantacji (pl, na świecie 26.10 Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, ang. World Day for Organ Donation and Transplantation)
 • 26.01 - Światowy Dzień Celnictwa (ang. International Day of Customs Officer)
 • 27.01 - Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia (pl, święto ustawowe ustanowione w 2010r.)
 • 27.01 - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ang. The International Day in Memory of the Victims of the Holocaust, ONZ)
 • 28.01 - Europejski Dzień Ochrony Danych (ang. Europe Data Protection Day, Europe Data Privacy Day, Komitet Ministrów RE)
 • 28.01 - Międzynarodowy Dzień Mobilizacji Przeciwko Wojnie Nuklearnej (ang. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)
 • 28.01 - rozpoczyna się Światowy Tydzień Mokradeł (ang. World Wetlands Week, do 2.02)
 • 31.01 - Międzynarodowy Dzień Przytulania (ang. International Hugging Day, podaje się też daty: 21.01 i 24.06)
 • 31.01 - Międzynarodowy Dzień Iluzjonistów (również: Międzynarodowy Dzień Magów lub Międzynarodowy Dzień Magii, ang. International Magicians' Day lub Magic Day czy Houdini Day, podaje się też daty: 24.03 i 31.10)

Święta religijne

 • Święta ruchome
 • 1.niedziela po uroczystości Objawienia Pańskiego, tj. po 6 stycznia - Chrzest Pański
 • 2.niedziela po uroczystości Objawienia Pańskiego - Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
 • 01.01 - Światowy Dzień Pokoju (ang. World Day of Peace)
 • 01.01 - Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi (dawniej: Obrzezania Pańskiego)
 • 06.01 - Światowy Dzień Misyjny Dzieci (ustanowiony w 1949r. przez Piusa XII; w Polsce tzw. Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny)
 • 06.01 - Trzech Króli (Objawienie Pańskie, potocznie: Święto Trzech Króli, w Polsce dzień wolny od pracy)
 • 06.01 - Dzień Modlitw w intencji Polskich Misjonarzy (pl)
 • 16.01 - Święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pustelników i Matki Zakonu (Zakon Św. Pawła I Pustelnika)
 • 17.01 - Dzień Judaizmu
 • 18.01 - rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (do 25.01)
 • 24.01 - Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (ang. World Communications Day, w Polsce 3.niedziela września)
 • 25.01 - Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
 • 25.01 - kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (od 18.01)
 • 26.01 - Dzień Islamu
Luty

Święta różne

 • Święta ruchome
 • 1.tydzień - Światowy Tydzień Harmonii Między Wyznaniami (ang. World Interfaith Harmony Week, ONZ)
 • 1.połowa - Dzień Bezpiecznego Internetu (ang. Safer Internet Day)
 • ostatni dzień - Światowy Dzień Chorób Rzadkich (ang. Rare Disease Day, EURORDIS)
 • 02.02 - Dzień Handlowca (pl)
 • 02.02 - Dzień Pozytywnego Myślenia (pl, na świecie 13.09, ang. Positive Thinking Day)
 • 02.02 - Światowy Dzień Mokradeł (również: Światowy Dzień Obszarów Wodno - Błotnych, Światowy Dzień Terenów Podmokłych, Międzynarodowy Dzień Mokradeł, ang. World Wetland Day)
 • 02.02 - kończy się Światowy Tydzień Mokradeł (ang. World Wetlands Week, od 28.01)
 • 04.02 - Światowy Dzień Walki z Rakiem (ang. World Cancer Day, ONZ)
 • 05.02 - Światowy Dzień Nutelli (ang. World Nutella Day)
 • 06.02 - Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych (ang. International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation, WHO)
 • 08.02 - Święto Służby Więziennej (pl, święto ustawowe ustanowione w 2010r.)
 • 09.02 - Międzynarodowy Dzień Pizzy (ang. International Pizza Day)
 • 11.02 - Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej (pl)
 • 11.02 - Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (ang. International Day of Women and Girls in Science, ONZ)
 • 12.02 - Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy (ang. International Children's Day-Soldiers)
 • 12.02 - Dzień Darwina (ang. Darwin Day)
 • 12.02 - Światowy Dzień Pocałunku (ang. World Kiss Day, podaje się też daty: 6.06, 6.07 i 28.12)
 • 13.02 - Światowy Dzień Radia (ang. World Radio Day, w Polsce również 11.04)
 • 14.02 - Walentynki (ang. Valentine's Day, Święto Zakochanych)
 • 14.02 - Dzień Chorych na Padaczkę (pl)
 • 15.02 - Dzień Singla (pl)
 • 15.02 - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa (ang. International Childhood Cancer Day)
 • 17.02 - Światowy Dzień Kota (wł. Giornata mondiale del gatto, ang. World Cat Day)
 • 20.02 - Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej (ang. World Day of Social Justice, ONZ)
 • 21.02 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (ang. International Mother Language Day, ONZ/UNESCO)
 • 22.02 - Dzień Myśli Braterskiej (ang. World Thinking Day, skautowe)
 • 22.02 - Europejski Dzień Ofiar Przestępstw (ang. European Victims Day, w Polsce święto ustawowe ustanowione w 2003r. jako Dzień Ofiar Przestępstw)
 • 23.02 - Dzień Walki z Depresją (pl)
 • 23.02 - Dzień Bez Łapówki (pl)
 • 23.02 - Święto Geografii Wojskowej (pl, Święto Służby Geograficznej WP)

Święta religijne

 • Święta ruchome
 • ostatni tydzień karnawału - Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
 • luty lub marzec - Popielec, Środa Popielcowa
 • 02.02 - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego (ang. World Day for Consecrated Life)
 • 02.02 - Ofiarowanie Pańskie (potocznie: Matki Bożej Gromnicznej)
 • 11.02 - Światowy Dzień Chorego (ang. World Day of the Sick)
 • 11.02 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
 • 14.02 - Dzień św. Cyryla i św. Metodego (święto patronów Europy)
 • 15.02 - Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej (ang. World Day of Orthodox Youth)
 • 22.02 - Święto Katedry św. Piotra Apostoła
Marzec

Święta różne

 • Ogólnopolski Miesiąc Sterylizacji Zwierząt (pl)
 • Miesiąc Świadomości Raka Jelita Grubego (ang. Bowel Cancer Awareness Month, PE)
 • Święta ruchome
 • 1.poniedziałek - Światowy Dzień Tenisa (ang. World Tennis Day)
 • 2.tydzień - Tydzień Świadomości Endometriozy (pl)
 • 2.czwartek - Światowy Dzień Nerek (ang. World Kidney Day)
 • 3.tydzień - Międzynarodowy Dzień Słońca i Ziemi (ang. Sun-Earth Day, NASA/ESA)
 • 3.tydzień - Światowy Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week)
 • 3.niedziela - Międzynarodowy Dzień Inwalidów (ang. International Invalid's Day)
 • 20 lub 21 (równonoc wiosenna) - Dzień Ziemi (ang. Earth Day)
 • 20 lub 21 (równonoc wiosenna) - Jare (etniczne słowiańskie)
 • 20 lub 21 - Międzynarodowy Dzień Astrologii (ang. International Astrology Day)
 • niedziela przed lub po równonocy wiosennej - Międzynarodowy Dzień Planetariów (ang. Day of Planetaria)
 • przedostatnia lub ostatnia sobota - Godzina dla Ziemi (ang. ang. Earth Hour)
 • ostatni tydzień - Światowy Tydzień Pieniądza (ang. Global Money Week)
 • marzec lub kwiecień - Światowy Dzień Pracy Socjalnej (ang. World Social Work Day)
 • 01.03 - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" (pl, święto państwowe ustanowione w 2011r.)
 • 01.03 - Dzień Służby Zagranicznej (pl)
 • 02.03 - Światowy Dzień Obrony Cywilnej (ang. World Day of Civil Defense, ICDO)
 • 03.03 - Międzynarodowy Dzień Pisarzy (ang. International Writers' Day)
 • 03.03 - Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu (ang. International Day for Ear and Hearing, ONZ/WHO)
 • 04.03 - Kaziuki (staropolskie)
 • 05.03 - Dzień Teściowej (pl)
 • 05.03 - Dzień Dentysty (pl)
 • 06.03 - Europejski Dzień Terapeutów Mowy i Języka (również: Europejski Dzień Logopedy, ang. European Day of Speech and Language Therapy)
 • 08.03 - Międzynarodowy Dzień Kobiet (ang. International Women's Day, Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie, ang. Day for Women's Rights and International Peace, ONZ)
 • 09.03 - Dzień Statystyki Polskiej (pl, na świecie 20.10 Światowy Dzień Statystyki, ang. World Statistics Day, ONZ)
 • 10.03 - Dzień Mężczyzn (pl, podaje się też datę 4.04, na świecie 19.11 Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, ang. International Men’s Day)
 • 11.03 - Dzień Sołtysa (pl)
 • 12.03 - Dzień Matematyki (pl, na świecie 14.03, ang. World Maths Day)
 • 14.03 - Dzień Liczby Pi (ang. Pi Day, wg amer. zapisu daty: 3.14)
 • 14.03 - Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam (ang. International Day of Action for Rivers, International Rivers Network z USA/Klub Gaja)
 • 15.03 - Światowy Dzień Konsumenta (ang. World Consumer Rights Day)
 • 19.03 - Dzień Wędkarza (pl)
 • 20.03 - Międzynarodowy Dzień Frankofonii (fr. La Journée internationale de la Francophonie, dni języka i kultury francuskiej)
 • 20.03 - Międzynarodowy Dzień Szczęścia (ang. International Day of Happiness, ONZ)
 • 20.03 - Światowy Dzień Wróbla (ang. World Sparrow Day)
 • 20.03 - Światowy Dzień bez Mięsa (ang. Meat Out Day)
 • 20.03 - Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (ang. World Oral Health Day)
 • 21.03 - Dzień Wierzby (pl)
 • 21.03 - Dzień Wagarowicza (pl)
 • 21.03 - Międzynarodowy Dzień Lasów (ang. International Day of Forests, ONZ)
 • 21.03 - Światowy Dzień Poezji (ang. World Poetry Day, ONZ/UNESCO)
 • 21.03 - Światowy Dzień Zespołu Downa (ang. World Down Syndrome Day)
 • 21.03 - Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową (ang. International Day for the Elimination of Racial Discrimination, ONZ)
 • 21.03 - Nouruz (również: Nevruz, Newroz, Navruz, Nowruz, Naurız, Nooruz, Novruz, Navrez, ang. International Nowruz Day, tradycyjne irańskie święto nowego roku, proklamowane przez ONZ jako święto międzynarodowe)
 • 21.03 - rozpoczyna się Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową (ang. Week of Solidarity with the Peoples Struggling against Racism and Racial Discrimination, ONZ, do 27.03)
 • 22.03 - Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day, ONZ)
 • 22.03 - Światowy Dzień Ochrony Bałtyku (ang. Baltic Day, Komisja Helsińska, jako element Światowego Dnia Wody)
 • 23.03 - Dzień Przyjaźni Polsko - Węgierskiej (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2007r.)
 • 23.03 - Światowy Dzień Meteorologii (ang. World Meteorological Day, ONZ/WMO)
 • 23.03 - Światowy Dzień Windy (ang. World Day Elevator & Lift)
 • 24.03 - Narodowy Dzień Życia (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2004r.)
 • 24.03 - Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (pl, święto państwowe ustanowione w 2018r.)
 • 24.03 - Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar (ang. International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims, ONZ)
 • 24.03 - Światowy Dzień Gruźlicy (ang. World Tuberculosis Day, ONZ/WHO)
 • 24.03 - Międzynarodowy Dzień Iluzjonistów (również: Międzynarodowy Dzień Magów lub Międzynarodowy Dzień Magii, ang. International Magicians' Day lub Magic Day czy Houdini Day, podaje się też daty: 31.01 i 31.10)
 • 25.03 - Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami (ang. International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade, od 2008r., wcześniej 23.08 jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu, ang. International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition)
 • 25.03 - Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ (ang. International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members, ONZ)
 • 25.03 - Światowy Dzień Czytania Tolkiena (ang. World Tolkien Reading Day)
 • 25.03 - Dzień Sukienki (pl)
 • 26.03 - Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt (pl)
 • 27.03 - Ogólnopolski Dzień Wolnej Konkurencji (pl)
 • 27.03 - Światowy Dzień Teatru (ang. World Theatre Day, ONZ/UNESCO/ITI)
 • 27.03 - kończy się Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową (ang. Week of Solidarity with the Peoples Struggling against Racism and Racial Discrimination, ONZ, od 21.03)
 • 29.03 - Dzień Metalowca (pl)
 • 31.03 - Święto Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego (pl)

Święta religijne

 • Święta ruchome
 • luty lub marzec - Popielec, Środa Popielcowa
 • 7 dni przed Wielkanocą (Niedziela Palmowa) - Światowy Dzień Młodzieży (zainicjowany przez Jana Pawła II)
 • 1.poniedziałek poprzedzający Wielkanoc - Ogólnopolski Dzień Trzeźwości (pl)
 • pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia (włącznie) - Zmartwychwstanie Pańskie (potocznie: Wielkanoc, dni wolne od pracy)
 • poniedziałek po II Niedzieli Wielkanocnej - Dzień Świętości Życia
 • 04.03 - Dzień św. Kazimierza Królewicza (święto patrona Polski, uroczystość w archidiecezji białostockiej i diecezjach: drohiczyńskiej, łomżyńskiej i radomskiej)
 • 12.03 - Gregorianki (dawne święto szkolne)
 • 19.03 - Dzień Świętego Józefa, Oblubieńca NMP (św. zniesione)
 • 25.03 - Zwiastowanie Pańskie
 • 26.03 - Dzień Modlitw za Więźniów (pl)
Kwiecień

Święta różne

 • Święta ruchome
 • marzec lub kwiecień - Światowy Dzień Pracy Socjalnej (ang. World Social Work Day)
 • 1.niedziela - Dzień Leśnika i Drzewiarza (pl, podaje się też daty: 5.04, 5.05, 1.niedziela maja lub czerwca, 2.06, 4.10, 3.11)
 • 2. lub 3.sobota - Dzień Sklepu Płytowego (ang. Record Store Day)
 • 25.04 lub ostatnia środa kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (ang. International Noise Awareness Day )
 • ostatnia niedziela - Dzień Transportowca i Drogowca (pl)
 • ostatni tydzień - Światowy Tydzień Działań na rzecz Edukacji (ang. Global Action Week For Education, ONZ/UNESCO)
 • kwiecień lub maj - Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ang. Global Road Safety Week, ONZ/WHO)
 • 01.04 - Prima aprilis (z łac. prima (dies) Aprilis oznacza dosłownie pierwszy (dzień) kwietnia)
 • 01.04 - Międzynarodowy Dzień Ptaków (ang. International Bird Day)
 • 01.04 - rozpoczyna się Tydzień Czystości Wód (pl, do 7.04)
 • 02.04 - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (ang. International Children's Book Day)
 • 02.04 - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, ONZ/WHO)
 • 03.04 - Światowy Dzień Imprezy (ang. World Party Day, P-Day)
 • 03.04 - Światowy Dzień Bitwy na Poduszki (ang. International Pillow Fight Day)
 • 04.04 - Święto Wojskowej Służby Zdrowia (pl)
 • 04.04 - Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom (ang. International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action, ONZ)
 • 04.04 - Dzień Mężczyzn (pl, podaje się też datę 10.03, na świecie 19.11 Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, ang. International Men’s Day)
 • 04.04 - Międzynarodowy Dzień Marchewki (ang. International Carrot Day)
 • 06.04 - Święto Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (pl)
 • 07.04 - Dzień Pracownika Służby Zdrowia (pl, obchodzone również 18.10)
 • 07.04 - Światowy Dzień Zdrowia (ang. World Health Day, ONZ/WHO)
 • 07.04 - Międzynarodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie (ang. Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide, ONZ)
 • 07.04 - kończy się się Tydzień Czystości Wód (pl, od 1.04)
 • 08.04 - Międzynarodowy Dzień Romów (ang. Roma International Day)
 • 08.04 - Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO (ang. International Day opposing GMO)
 • 11.04 - Dzień Radia (pl, na świecie 13.02 Światowy Dzień Radia, ang. World Radio Day)
 • 11.04 - Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem (pl)
 • 11.04 - Światowy Dzień Choroby Parkinsona (ang. World Parkinson's Disease Day)
 • 12.04 - Dzień Czekolady (pl, na świecie 07.07 Światowy Dzień Czekolady, ang. World Chocolate Day)
 • 12.04 - Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych (ang. International Day of Human Space Flight, ONZ, w Polsce Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, w Rosji Dzień Kosmonautyki, ros. День космонавтики, w USA Noc Jurija, ang. Yuri's Night)
 • 12.04 - Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy (ang. International Day for Street Children)
 • 13.04 - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2007r.)
 • 14.04 - Święto Chrztu Polski (pl, święto państwowe ustanowione w 2019r.)
 • 14.04 - Dzień Ludzi Bezdomnych (pl)
 • 15.04 - Dzień Trzeźwości (ang. Abstinence Day, ONZ/WHO)
 • 15.04 - Międzynarodowy Dzień Kombatanta (ang. Veterans Day, w Polsce: 1.09)
 • 16.04 - Święto Wojsk Inżynieryjnych (pl, Święto Sapera)
 • 17.04 - rozpoczyna się Tydzień dla Serca (pl, do 24.04)
 • 17.04 - Światowy Dzień Hemofilii (ang. World Hemophilia Day)
 • 18.04 - Dzień Pacjenta w Śpiączce (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2012r.)
 • 18.04 - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków / Światowy Dzień Dziedzictwa (ang. International Day for Monuments and Sites / World Heritage Day, ONZ/UNESCO/ICOMOS)
 • 18.04 - Światowy Dzień Krótkofalowca (Krótkofalarstwa) (ang. World Amateur Radio Day)
 • 19.04 - Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa (pl)
 • 20.04 - Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego (pl)
 • 20.04 - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy (ang. International Press Freedom Day, RWB)
 • 22.04 - Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi (ang. International Mother Earth Day, ONZ)
 • 23.04 - Dzień Geografa (pl)
 • 23.04 - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (ang. World Book and Copyright Day, ONZ/UNESCO)
 • 24.04 - kończy się Tydzień dla Serca (pl, od 17.04)
 • 24.04 - Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji (Międzynarodowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, ang. International Day of Laboratory Animals, ONZ)
 • 25.04 - Międzynarodowy Dzień Sekretarki/Sekretarza (ang. Secretary's Day lub Dzień Pracownika Administracyjnego, ang. Administrative Professionals' Day, w Polsce 25.01 Dzień Sekretarki i Asystentki)
 • 25.04 - Światowy Dzień Malarii (ang. World Malaria Day, ONZ/WHO)
 • 25.04 - Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (ang. Parental Alienation Awareness Day)
 • 26.04 - Światowy Dzień Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Day, ONZ)
 • 27.04 - Światowy Dzień Grafika / Światowy Dzień Rysunku Graficznego (ang. World Graphics Day / World Graphic Design Day)
 • 28.04 - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (ang. World Day for Safety and Health at Work, ONZ/ILO, w Polsce święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2003r.)
 • 28.04 - Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (ang. International Commemoration Day for Dead and Injured Workers, ITUC)
 • 29.04 - Dzień Pamięci o Wszystkich Ofiarach Wojen Chemicznych (ang. Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare, ONZ/OPCW)
 • 29.04 - Międzynarodowy Dzień Tańca (ang. International Dance Day, World Dance Day, ONZ/UNESCO/ITI)
 • 29.04 - Światowy Dzień Immunologii (ang. World Immunology Day)
 • 30.04 - Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci (ang. Spank Out Day)
 • 30.04 - Międzynarodowy Dzień Jazzu (ang. International Jazz Day, ONZ/UNESCO)

Święta religijne

 • Święta ruchome
 • 1.poniedziałek poprzedzający Wielkanoc - Ogólnopolski Dzień Trzeźwości (pl)
 • pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia (włącznie) - Zmartwychwstanie Pańskie (potocznie: Wielkanoc, dni wolne od pracy)
 • II Niedziela wielkanocna - Święto Miłosierdzia Bożego (święto patronalne Caritas)
 • poniedziałek po II Niedzieli Wielkanocnej - Dzień Świętości Życia
 • III Niedziela wielkanocna - Dzień Modlitw za Kierowców
 • III Niedziela wielkanocna - Niedziela Biblijna rozpoczynająca Tydzień Biblijny
 • IV Niedziela wielkanocna (Niedziela Dobrego Pasterza) - Światowy Dzień Modlitw o Powołania rozpoczynający w polskim Kościele Tydzień Modlitw o Powołania
 • 23.04 - Dzień św. Wojciecha (święto głównego patrona Polski)
 • 25.04 - Dzień św. Marka Ewangelisty
 • 26.04 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady
 • 29.04 - Dzień św. Katarzyny ze Sieny (święto patronki Europy)
 • 29.04 - Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego (pl)
Maj

Święta różne

 • Święta ruchome
 • kwiecień lub maj - Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ang. Global Road Safety Week, ONZ/WHO)
 • 1.wtorek - Światowy Dzień Astmy i Alergii (ang. World Allergy & Asthma Day)
 • 1.niedziela - Dzień Leśnika i Drzewiarza (pl, podaje się też daty: 5.04, 5.05, 1.niedziela kwietnia lub czerwca, 2.06, 4.10, 3.11)
 • tydzień, w którym przypada 08.05 - Tydzień PCK (pl)
 • 2.sobota - Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (ang. World Fair Trade Day)
 • 2.weekend - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (ang. International Migratory Bird Day, ONZ)
 • noc z soboty na niedzielę w okolicy 18.05 - Europejska Noc Muzeów (ang. Long Night of Museums)
 • dwa dni w 2.połowie miesiąca - Europejski Dzień Morza (ang. European Maritime Day, UE)
 • sobota w okolicy 22.05 - Europejski Dzień Walki z Otyłością (ang. European Obesity Day)
 • 3.niedziela - Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS (ang. International AIDS Memorial Day)
 • ostatni wtorek - Europejski Dzień Sąsiada (ang. European Neighbours' Day)
 • maj - Dni kultury, Oświaty, Książki i Prasy (pl)
 • maj - Ogólnopolski Tydzień Wegetarianizmu (pl, Fundacja Viva!)
 • maj lub czerwiec - Tydzień Weganizmu (pl, Stowarzyszenie Empatia)
 • maj lub czerwiec - Ogólnopolski Dzień Diabetyka (pl)
 • maj lub czerwiec - Międzynarodowy Dzień Spedytora (ang. International Freight Forwarder's Day)
 • 01.05 - Międzynarodowe Święto Pracy (ang. International Labour Day/May Day, w Polsce święto państwowe ustanowione w 1950r., dzień wolny od pracy)
 • 01.05 - Międzynarodowy Dzień Kaszanki (ang. International Black Pudding Day)
 • 02.05 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (pl, święto ustawowe ustanowione w 2004r.)
 • 02.05 - Dzień Polonii i Polaków za Granicą (pl, święto ustawowe ustanowione w 2002r.)
 • 03.05 - Święto Narodowe Trzeciego Maja (pl, święto państwowe ustanowione w 1919r., ponownie w 1990r., dzień wolny od pracy)
 • 03.05 - Światowy Dzień Wolności Prasy (ang. World Press Freedom Day, ONZ)
 • 04.05 - Międzynarodowy Dzień Strażaka (ang. International Firefighters' Day, w Polsce święto ustawowe ustanowione w 2002r.)
 • 04.05 - Dzień Hutnika (pl)
 • 04.05 - Dzień Kominiarza (pl)
 • 04.05 - Dzień Garncarza (pl)
 • 04.05 - Dzień Piekarza (pl)
 • 05.05 - Dzień Europy (ang. Europe Day, związany z ustanowieniem RE)
 • 05.05 - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych (ang. European Day of Persons with Disabilities, w Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
 • 05.05 - Międzynarodowy Dzień Położnej (ang. International Midwives' Day, w Polsce również 8.05)
 • 06.05 - Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ang. European Road Safety Day, UE)
 • 08.05 - Narodowy Dzień Zwycięstwa (pl, święto państwowe ustanowione w 2015r.)
 • 08.05 - Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek (pl)
 • 08.05 - rozpoczyna się Tydzień Bibliotek (pl, SBP, do 15.05)
 • 08.05 - Dzień Położnej (pl)
 • 08.05 - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (ang. World Red Cross Red Crescent Day)
 • 08.05 - Czas Upamiętniający i Jednoczący Tych, Którzy Stracili Życie Podczas II Wojny Światowej (ang. Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives During the Second World War, ONZ)
 • 09.05 - Czas Upamiętniający i Jednoczący Tych, Którzy Stracili Życie Podczas II Wojny Światowej (ang. Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives During the Second World War, ONZ)
 • 09.05 - Dzień Unii Europejskiej (ang. Europe Day, oficjalny symbol UE)
 • 10.05 - Polski Dzień Sauny (pl)
 • 11.05 - Dzień Bez Śmiecenia (ang. World Non-Waste Day, PRO Europe)
 • 12.05 - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek (ang. International Nurse Day, ONZ/WHO)
 • 12.05 - Światowy Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych (ang. World Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome Day)
 • 13.05 - Międzynarodowy Dzień Hummusu (ang. International Hummus Day)
 • 15.05 - Święto Polskiej Muzyki i Plastyki (pl)
 • 15.05 - Dzień Polskiej Niezapominajki (pl)
 • 15.05 - kończy się Tydzień Bibliotek (pl, SBP, od 8.05)
 • 15.05 - Międzynarodowy Dzień Rodzin (ang. International Day of the Family, ONZ)
 • 16.05 - Święto Straży Granicznej (pl, święto ustawowe ustanowione w 1995r.)
 • 16.05 - Międzynarodowy Dzień Światła (ang. International Day of Light, ONZ/UNESCO)
 • 17.05 - Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ang. World Telecommunications and Information Society Day, ONZ/ITU)
 • 17.05 - Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego (ang. World Hypertension Day)
 • 17.05 - Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (ang. International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia)
 • 18.05 - Międzynarodowy Dzień Muzeów (ang. International Museum Day, ONZ/UNESCO/ICOM)
 • 18.05 - Światowy Dzień Pieczenia (ang. World Baking Day)
 • 19.05 - Dzień Dobrych Uczynków (pl)
 • 19.05 - Dzień Pracownika Komunalnego (pl)
 • 21.05 - Dzień Kadeta (pl)
 • 21.05 - Światowy Dzień Kosmosu (ang. World Space Day)
 • 21.05 - Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju (ang. World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, ONZ)
 • 22.05 - Dzień Praw Zwierząt (pl, na świecie 10.12 Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt, ang. International Animal Rights Day, ONZ/UNESCO)
 • 22.05 - Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity, ONZ)
 • 23.05 - Światowy Dzień Żółwia (ang. World Turtle Day)
 • 24.05 - Święto Wojsk Specjalnych (pl)
 • 24.05 - Europejski Dzień Parków Narodowych (ang. European Day of Parks)
 • 25.05 - Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego (ang. International Missing Children's Day)
 • 25.05 - Światowy / Europejski Dzień Tarczycy (ang. World / European Thyroid Day)
 • 25.05 - rozpoczyna się Tydzień Solidarności z Ludami Zamieszkującymi Niesamorządne Terytoria (ang. Week of Solidarity with the People of All Colonial Territories Fighting for Freedom, Independence and Human Rights, ONZ, do 31.05)
 • 26.05 - Dzień Matki (ang. Mother's Day, na świecie obchodzony w różnych terminach)
 • 26.05 - rozpoczyna się Tydzień Promocji Karmienia Piersią (pl, do 1.06, 1-7.08 Światowy Tydzień Karmienia Piersią, ang. World Breastfeeding Week, ONZ)
 • 27.05 - Dzień Samorządu Terytorialnego (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2000r.)
 • 29.05 - Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa (pl, święto ustawowe ustanowione w 2011r.)
 • 29.05 - Dzień Działacza Kultury i Drukarza (pl)
 • 29.05 - Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ (ang. International Day of United Nations Peacekeepers, ONZ)
 • 30.05 - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2006r.)
 • 30.05 - Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego (ang. World MS Day)
 • 31.05 - Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego (pl)
 • 31.05 - Światowy Dzień Bez Papierosa (ang. World No Tobacco Day, ONZ/WHO)
 • 31.05 - Dzień Bociana Białego (ang. White Stork's Day)
 • 31.05 - kończy się Tydzień Solidarności z Ludami Zamieszkującymi Niesamorządne Terytoria (ang. Week of Solidarity with the People of All Colonial Territories Fighting for Freedom, Independence and Human Rights, ONZ, od 25.05)

Święta religijne

 • Miesiąc Najświętszej Maryi Panny
 • Święta ruchome
 • 2.sobota - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, głównej patronki Warszawy
 • dni poprzedzające uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - Dni modlitw o urodzaje
 • VII Niedziela wielkanocna (na świecie w 40.dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim) - Wniebowstąpienie Pańskie
 • sobota po Wniebowstąpieniu Pańskim - Święto Maryi Królowej Apostołów, patronki rodziny pallotyńskiej
 • pomiędzy 11 maja a 13 czerwca - VIII Niedziela wielkanocna (50.dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa) - Zesłanie Ducha Świętego (potocznie: Zielone Święta lub Zielone Świątki, w Polsce dzień wolny od pracy)
 • poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego - Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (uroczystość w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz w diecezji drohiczyńskiej i ełckiej)
 • czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego - Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 • 1.niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Święto Najświętszej Trójcy
 • pomiędzy 21 maja a 24 czerwca, zawsze w czwartek (60 dni po Niedzieli Wielkanocnej) - Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (potocznie: Boże Ciało, w Polsce dzień wolny od pracy)
 • majowa pełnia księżyca - Vesak (lub Wesak, święto buddyjskie, ONZ)
 • 03.05 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (święto głównej patronki Polski)
 • 06.05 - Święto Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego
 • 07.05 - Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej (pl, diecezja kielecka)
 • 08.05 - Dzień św. Stanisława ze Szczepanowa (święto głównego patrona Polski)
 • 13.05 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
 • 14.05 - Dzień św. Macieja Apostoła
 • 16.05 - Dzień św. Andrzeja Boboli (święto patrona Polski, uroczystość w metropolii warszawskiej)
 • 24.05 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
 • 31.05 - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Czerwiec

Święta różne

 • Święta ruchome
 • maj lub czerwiec - Tydzień Weganizmu (pl, Stowarzyszenie Empatia)
 • maj lub czerwiec - Ogólnopolski Dzień Diabetyka (pl)
 • maj lub czerwiec - Międzynarodowy Dzień Spedytora (ang. International Freight Forwarder's Day)
 • 1.niedziela - Dzień Leśnika i Drzewiarza (pl, podaje się też daty: 5.04, 5.05, 1.niedziela kwietnia lub maja, 2.06, 4.10, 3.11)
 • 1.niedziela - Dzień Chemika (pl)
 • 21 lub 22 (przesilenie letnie, najkrótsza noc w roku) - Noc Kupały (Noc Kupalna, Kupalnocka, Sobótka lub Sobótki, etniczne słowiańskie)
 • ostatnia niedziela - Święto Marynarki Wojennej (pl, finał Dni Morza)
 • 01.06 - Międzynarodowy Dzień Dziecka (ang. International Children's Day)
 • 01.06 - Dzień bez Alkoholu (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2006r.)
 • 01.06 - kończy się Tydzień Promocji Karmienia Piersią (pl, od 26.05, 1-7.08 Światowy Tydzień Karmienia Piersią, ang. World Breastfeeding Week, ONZ)
 • 01.06 - Światowy Dzień Mleka (ang. World Milk Day, ONZ/FAO)
 • 01.06 - Święto Służb Ruchu Lotniczego (pl, na świecie 20.10 Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego, ang. International Day of Air Traffic Controller, IFATCA)
 • 01.06 - rozpoczynają się Dni Lasu i Zadrzewień (pl, do 7.06)
 • 02.06 - Dzień Bez Krawata (pl)
 • 03.06 - Dzień Dobrej Oceny (pl)
 • 04.06 - Dzień Wolności i Praw Obywatelskich (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2013r.)
 • 04.06 - Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji (ang. International Day of Innocent Children Victims of Aggression, ONZ)
 • 04.06 - rozpoczynają się Dni Walki z Rakiem (pl, do 24.06)
 • 05.06 - Święto Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych (pl)
 • 05.06 - Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day, ONZ/WHO)
 • 06.06 - Święto Wojsk Chemicznych (pl)
 • 06.06 - Światowy Dzień Pocałunku (ang. World Kiss Day, podaje się też daty: 12.02, 6.07 i 28.12)
 • 07.06 - kończą się Dni Lasu i Zadrzewień (pl, od 1.06)
 • 08.06 - Światowy Dzień Oceanów (ang. World Oceans Day, ONZ)
 • 09.06 - Dzień Przyjaciela (pl, na świecie 30.07 Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, ang. International Day of Friendship, ONZ)
 • 09.06 - Dzień Księgowego (pl)
 • 09.06 - Dzień Pracowników Archiwów i Bibliotek (pl)
 • 09.06 - Międzynarodowy Dzień Archiwów (ang. International Archives Day)
 • 10.06 - Święto Centrum Operacji Powietrznych (pl)
 • 10.06 - Międzynarodowy Dzień Heraldyki (ang. International Heraldry Day)
 • 10.06 - Międzynarodowy Dzień Elektryki (ang. International Electric Day, SEP/EUREL)
 • 12.06 - Święto Służby Ochrony Państwa (pl, święto ustawowe ustanowione w 2017r., wcześniej Święto Biura Ochrony Rządu ustanowione w 2001r.)
 • 12.06 - Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (ang. World Day Against Child Labour, ONZ/ILO)
 • 13.06 - Święto Żandarmerii Wojskowej (pl, święto ustawowe ustanowione w 2001r.)
 • 14.06 - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2006r.)
 • 14.06 - Dzień Dziennikarza Obywatelskiego (pl)
 • 14.06 - Światowy Dzień Krwiodawcy (ang. World Blood Donor Day, ONZ/WHO)
 • 15.06 - Ogólnopolski Dzień Dogoterapii (pl)
 • 15.06 - Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi (ang. World Elder Abuse Awareness Day, w Polsce pod nazwą Światowy Dzień Praw Osób Starszych)
 • 15.06 - Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day)
 • 16.06 - Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego (ang. International Day of the African Child)
 • 17.06 - Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych (pl, Dzień Czołgisty)
 • 17.06 - Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą (ang. World Combat Day to Desertification and Drought, ONZ)
 • 18.06 - Autystyczny Dzień Dumy (ang. Autistic Pride Day)
 • 18.06 - Międzynarodowy Dzień Pikników (ang. International Picnic Day)
 • 18.06 - Międzynarodowy Dzień Sushi (ang. International Sushi Day)
 • 19.06 - Światowy Dzień Anemii Sierpowatej (ang. World Sickle Cell Day)
 • 20.06 - Światowy Dzień Uchodźcy (ang. World Refugee Day, ONZ)
 • 21.06 - Święto Muzyki (fr. Fête de la Musique, ang. Music Festival)
 • 21.06 - Dzień Muzyki Europejskiej (ang. European Music Day)
 • 21.06 - Światowy Dzień Deskorolki (ang. Go Skateboarding Day)
 • 22.06 - Dzień Kultury Fizycznej (pl)
 • 22.06 - Światowy Dzień "Garbusa" (ang. World Wide VW Beetle Day)
 • 23.06 - Dzień Ojca (ang. Father's Day, na świecie obchodzony w różnych terminach)
 • 23.06 - Dzień Służby Publicznej (ang. United Nations Public Service Day, ONZ)
 • 23.06 - Międzynarodowy Dzień Wdów (ang. International Widows Day, ONZ)
 • 24.06 - Międzynarodowy Dzień Przytulania (ang. International Hugging Day, podaje się też daty: 21.01 i 31.01)
 • 24.04 - kończą się Dni Walki z Rakiem (pl, od 4.06)
 • 25.06 - Dzień Stoczniowca (pl, podaje się też datę: 29.06)
 • 25.06 - Światowy Dzień Marynarza (ang. World Day of the Seafarer, IMO)
 • 25.06 - Światowy Dzień Smerfa (ang. World Smurf Day)
 • 26.06 - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi (Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, ang. International Day against Drug abuse and Illicit Trafficking, ONZ)
 • 26.06 - Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur (ang. International Day in Support of Victims of Torture, ONZ)
 • 27.06 - Światowy Dzień Rybołówstwa (ang. World Fisheries Day, ONZ/FAO)
 • 28.06 - Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2006r.)
 • 29.06 - Dzień Ratownika WOPR (pl)
 • 29.06 - Dzień Stoczniowca (pl, podaje się też datę: 25.06)
 • 30.06 - Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej (pl)

Święta religijne

 • Święta ruchome
 • 1.niedziela - Dzień Dziękczynienia
 • pomiędzy 11 maja a 13 czerwca - VIII Niedziela wielkanocna (50.dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa) - Zesłanie Ducha Świętego (potocznie: Zielone Święta lub Zielone Świątki, w Polsce dzień wolny od pracy)
 • piątek po 2.niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • piątek po 2.niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego - Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów (ustanowiony przez Jana Pawła II)
 • sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa - Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi
 • pomiędzy 21 maja a 24 czerwca, zawsze w czwartek (60 dni po Niedzieli Wielkanocnej) - Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (potocznie: Boże Ciało, w Polsce dzień wolny od pracy)
 • 02.06 - Wspomnienie Matki Bożej Łaskawej Krzeszowskiej (diecezja legnicka)
 • 21.06 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Opolskiej (diecezja opolska)
 • 23.06 - Noc Świętojańska (noc z 23 na 24.06, obchodzona w Wigilię św. Jana Chrzciciela)
 • 24.06 - Narodzenie św. Jana Chrzciciela
 • 25.06 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia (archidiecezja poznańska)
 • 27.06 - Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 29.06 - Świętych Apostołów Piotra i Pawła (św. zniesione)
Lipiec

Święta różne

 • Święta ruchome
 • 1.sobota - Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości (ang. International Co-operative Day, ONZ)
 • ostatni piątek - Dzień Administratora (różnych systemów komputerowych oraz telekomunikacyjnych, ang. System Administrator Appreciation Day, Sysadmin Day)
 • ostatni weekend - Święto Papieru (pl)
 • 01.07 - Dzień Sejmu Polskiego (pl)
 • 01.07 - Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (pl)
 • 01.07 - Dzień Psa (pl)
 • 01.07 - Światowy Dzień Architektury (ang. World Architecture Day, UIA, w niektórych krajach 1.poniedziałek października)
 • 02.07 - Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego (ang. World Sports Journalists Day)
 • 02.07 - Światowy Dzień UFO (ang. World UFO Day)
 • 03.07 - Międzynarodowy Dzień Bez Plastikowych Worków (ang. International Plastic Bag Free Day)
 • 06.07 - Światowy Dzień Pocałunku (ang. World Kiss Day, podaje się też daty: 12.02, 6.06 i 28.12)
 • 07.07 - Światowy Dzień Czekolady (ang. World Chocolate Day, w Polsce 12.04)
 • 11.07 - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2016r.)
 • 11.07 - Światowy Dzień Ludności (ang. World Population Day, ONZ)
 • 12.07 - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (pl, święto państwowe ustanowione w 2017r.)
 • 15.07 - Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego (ang. World Day Without The Mobile Phone)
 • 18.07 - Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli (ang. Nelson Mandela International Day, ONZ)
 • 20.07 - Święto Peruna (Perunowe, etniczne słowiańskie)
 • 22.07 - Dzień aproksymacji Pi (ang. Pi Approximation Day, wg europ. zapisu daty: 22/7=~3.14)
 • 23.07 - Dzień Włóczykija (pl)
 • 24.07 - Święto Policji (pl, święto ustawowe ustanowione w 1995r.)
 • 25.07 - Dzień Bezpiecznego Kierowcy (pl)
 • 28.07 - Dzień Kultu Masy Mięśniowej (pl)
 • 28.07 - Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (ang. World Hepatitis Day, ONZ/WHO)
 • 29.07 - Światowy Dzień Tygrysa (ang. Global Tiger Day)
 • 30.07 - Międzynarodowy Dzień Przyjaźni (również: Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa, ang. International Day of Friendship, ONZ, w Polsce 9.06 Dzień Przyjaciela)
 • 31.07 - Dzień Skarbowości (pl, święto ustawowe ustanowione w 2010r.)

Święta religijne

 • 02.07 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej (diecezja siedlecka)
 • 02.07 - Święto Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej (diecezja tarnowska)
 • 02.07 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej (diecezja włocławska)
 • 03.07 - Dzień św. Tomasza Apostoła
 • 11.07 - Dzień św. Benedykta z Nursji (święto patrona Europy)
 • 16.07 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej
 • 18.07 - rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa (do 24.07)
 • 23.07 - Dzień św. Brygidy (święto patronki Europy)
 • 24.07 - kończy się Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa (od 18.07)
 • 25.07 - Dzień św. Jakuba Starszego, Apostoła
 • 25.07 - Dzień Bezpiecznego Kierowcy (w dniu wspomnienia patrona św. Krzysztofa)
Sierpień

Święta różne

 • Święta ruchome
 • 1.piątek - Międzynarodowy Dzień Piwa (i Piwowara) (ang. International Beer Day, podaje się też datę: 5.08)
 • 3.weekend - Międzynarodowy Weekend Latarni Morskich / Weekend Dziedzictwa Latarniczego (ang. International Lighthouse Lightship Weekend / Lighthouse Heritage Weekend)
 • sierpień - Światowy Tydzień Wody (ang. World Water Week, SIWI)
 • 01.08 - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (pl, święto państwowe ustanowione w 2009r.)
 • 01.08 - Dzień Pamięci Warszawy (pl, Rada MS Warszawy)
 • 01.08 - rozpoczyna się Światowy Tydzień Karmienia Piersią (ang. World Breastfeeding Week, ONZ, do 7.08, w Polsce również 26.05-1.06 Tydzień Promocji Karmienia Piersią)
 • 02.08 - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów (ang. International Roma Holocaust Remembrance Day, w Polsce święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2011r.)
 • 07.08 - kończy się Światowy Tydzień Karmienia Piersią (ang. World Breastfeeding Week, ONZ, od 1.08, w Polsce również 26.05-1.06 Tydzień Promocji Karmienia Piersią)
 • 08.08 - Wielki Dzień Pszczół (pl)
 • 09.08 - Międzynarodowy Dzień Rdzennej Ludności Świata (ang. International Day of the World's Indigenous People, ONZ, do 2014r.)
 • 10.08 - Dzień Przewodników i Ratowników Górskich (pl)
 • 12.08 - Międzynarodowy Dzień Młodzieży (ang. International Youth Day, ONZ)
 • 13.08 - Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych (ang. World Left Hander's Day)
 • 14.08 - Dzień Energetyka (pl)
 • 15.08 - Święto Wojska Polskiego (pl, święto ustawowe ustanowione w 1992r.)
 • 19.08 - Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej (ang. World Humanitarian Day, ONZ)
 • 22.08 - Święto Pracownika Ochrony (pl)
 • 22.08 - Światowy Dzień Mleka Roślinnego (ang. World Plant Milk Day)
 • 23.08 - Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu (ang. European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism, UE)
 • 28.08 - Święto Lotnictwa Polskiego (pl, Święto Sił Powietrznych)
 • 29.08 - Dzień Straży Gminnej (pl, święto ustawowe ustanowione w 1997r.)
 • 29.08 - Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych (ang. International Day Against Nuclear Tests, ONZ)
 • 30.08 - Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych (ang. International Day of the Disappeared)
 • 30.08 - Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć (ang. International Day of the Victims of Enforced Disappearances, ONZ)
 • 31.08 - Dzień Solidarności i Wolności (pl, święto państwowe ustanowione w 2005r.)
 • 31.08 - Święto Kawalerii Polskiej (pl)

Święta religijne

 • Miesiąc trzeźwości i abstynencji
 • 02.08 - Wspomnienie Matki Bożej Anielskiej (święto patronalne jedynie w kościołach i klasztorach franciszkańskich, w Kościele katolickim jako odpust Porcjunkuli)
 • 05.08 - Wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej (rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny)
 • 06.08 - Przemienienie Pańskie
 • 09.08 - Dzień św. Teresy Benedykty od Krzyża (święto patronki Europy)
 • 10.08 - Dzień św. Wawrzyńca (również święto diakonatu; uroczystość w diecezji pelplińskiej)
 • 13.08 - Wspomnienie Matki Bożej Kalwaryjskiej (święto w archidiecezji krakowskiej)
 • 15.08 - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej (Boskiej) Zielnej (w Polsce dzień wolny od pracy)
 • 15.08 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Rokitniańskiej, głównej Patronki diecezji (diecezja zielonogórsko-gorzowska)
 • 15.08 - Wspomnienie Matki Bożej Zwycięskiej
 • 22.08 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
 • 24.08 - Dzień św. Bartłomieja Apostoła
 • 26.08 - Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Matki Boskiej Częstochowskiej
Wrzesień

Święta różne

 • Święta ruchome
 • 2.sobota - Światowy Dzień Pierwszej Pomocy (ang. World First Aid Day, IFRC)
 • 2.niedziela - Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię (pl, w ramach światowego programu "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi", ang. Schizophrenia - Open the Doors)
 • 3.sobota - Dzień Wolnego Oprogramowania (ang. Software Freedom Day, SFD)
 • 3.sobota - Światowy Dzień Przędzenia w Miejscach Publicznych (ang. Worldwide Spin in Public Day, w Polsce 1.sobota października Dzień Tkaczki)
 • 3.weekend - Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World)
 • 22 lub 23 (równonoc jesienna) - Święto Plonów (etniczne słowiańskie)
 • w okolicy 26.09 - Ogólnopolski Dzień Aptekarza (pl, NIA)
 • ostatni piątek (lub 1.piątek października) - Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ang. World Multiplication Table Day)
 • ostatni pełny tydzień - Światowy Dzień Morza (ang. World Maritime Day, ONZ/IMO)
 • ostatni tydzień - Międzynarodowy Tydzień Głuchych (ang. International Week of the Deaf, WFD)
 • ostatni tydzień - Światowy Dzień Języków Migowych (ang. World Day of Signed Languages)
 • ostatnia niedziela - Międzynarodowy Dzień Głuchych (ang. International Day for the Deaf, WFD)
 • ostatnia niedziela - Światowy Dzień Serca (ang. World Heart Day, ONZ/WHO)
 • ostatnia niedziela - Światowy Dzień Rzek (ang. World River Day)
 • wrzesień - Europejskie Dni Dziedzictwa (ang. European Heritage Days)
 • wrzesień - Europejski Dzień Prostaty (ang. European Prostate Cancer Awareness Day)
 • 01.09 - Rocznica wybuchu II wojny światowej
 • 01.09 - Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (pl, święto ustawowe ustanowione w 1997r. jako Dzień Weterana, na świecie 15.04, Międzynarodowy Dzień Kombatanta, ang. Veterans Day)
 • 01.09 - Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (pl)
 • 08.09 - Dzień Dobrej Wiadomości (pl)
 • 08.09 - Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji (ang. International Literacy Day, ONZ/UNESCO)
 • 09.09 - Światowy Dzień FAS (ang. International FASD Awareness Day)
 • 09.09 - Międzynarodowy Dzień Urody (ang. International Beauty Day)
 • 10.09 - Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom (ang. World Suicide Prevention Day, ONZ/WHO)
 • 12.09 - Święto Wojsk Lądowych (pl)
 • 12.09 - Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe (ang. United Nations Day for South-South Cooperation, ONZ)
 • 13.09 - Dzień Pozytywnego Myślenia (ang. Positive Thinking Day, w Polsce 2.02)
 • 13.09 - Dzień Programisty (ang. Programmer Day, w roku przestępnym 12.09)
 • 15.09 - Międzynarodowy Dzień Demokracji (ang. International Day of Democracy, ONZ)
 • 15.09 - Międzynarodowy Dzień Kropki (ang. International Dot Day)
 • 15.09 - Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach (ang. World Lymphoma Awareness Day)
 • 16.09 - Dzień Bluesa (pl)
 • 16.09 - Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (ang. International Day for the Preservation of the Ozone Layer, ONZ)
 • 16.09 - rozpoczyna się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ang. European Mobility Week, UE, do 22.09)
 • 17.09 - Dzień Sybiraka (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2013r.)
 • 18.09 - Międzynarodowy Dzień Geologa (ang. International Geology Day)
 • 18.09 - Światowy Dzień Monitoringu Wód (ang. World Water Monitoring Day, w ramach światowego programu EarthEcho Water Challenge, trwającego od 22.03 do grudnia każdego roku)
 • 19.09 - Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk (ang. European Day of Wildlife and Natural Habitats, UE, Konwencja Berneńska)
 • 20.09 - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2013r.)
 • 21.09 - Dzień Służby Celnej (pl, święto ustawowe ustanowione w 1999r.)
 • 21.09 - Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu (pl)
 • 21.09 - Międzynarodowy Dzień Pokoju (ang. International Day of Peace, ONZ)
 • 21.09 - Światowy Dzień Choroby Alzheimera (ang. World Alzheimer's Day)
 • 22.09 - Światowy Dzień Bez Samochodu (ang. World Car Free Day)
 • 22.09 - kończy się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ang. European Mobility Week, UE, od 16.09)
 • 25.09 - Dzień Budowlańca (pl)
 • 25.09 - Światowy Dzień Farmaceutów (ang. World Pharmacists Day, w Polsce podaje się też datę 14.05)
 • 26.09 - Dzień Polskiej Wikipedii (na świecie 15.01 Dzień Wikipedii, ang. Wikipedia Day)
 • 26.09 - Europejski Dzień Języków (ang. European Day of Languages, UE)
 • 26.09 - Światowy Dzień Antykoncepcji (ang. World Contraception Day)
 • 27.09 - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 1998r.)
 • 27.09 - Święto Wojsk Obrony Terytorialnej (pl)
 • 27.09 - Światowy Dzień Turystyki (ang. World Tourism Day, ONZ/UNWTO)
 • 28.09 - Światowy Dzień Wścieklizny (ang. World Rabies Day)
 • 29.09 - Dzień Kuriera i Przewoźnika (pl)
 • 29.09 - Międzynarodowy Dzień Kawy (ang. International Coffee Day)
 • 30.09 - Dzień Chłopaka (ang. International Boy's Day)
 • 30.09 - Międzynarodowy Dzień Tłumacza (ang. International Translation Day, ONZ/UNESCO/FIT-IFT)

Święta religijne

 • Święta ruchome
 • 3.niedziela - Dzień Środków Masowego Przekazu (pl, przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego w 48 dni po Wielkiej Nocy, na świecie obchodzony 24.01)
 • tydzień, w którym przypada 18.09 - Tydzień Wychowania
 • 01.09 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju
 • 04.09 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Pocieszenia
 • 08.09 - Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (głównej patronki diecezji tarnowskiej)
 • 08.09 - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej, Matki Bożej Dzikowskiej)
 • 08.09 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej (święto w archidiecezji warmińskiej)
 • 12.09 - Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
 • 12.09 - Wspomnienie NMP Piekarskiej (uroczystość w archidiecezji katowickiej, głównej patronki)
 • 12.09 - Wspomnienie NMP, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, patronki diecezji gliwickiej
 • 12.09 - Uroczystość Matki Bożej Rzeszowskiej, głównej Patronki diecezji (diecezja rzeszowska)
 • 14.09 - Podwyższenie Krzyża Świętego
 • 15.09 - Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
 • 18.09 - Dzień św. Stanisława Kostki (święto patrona Polski, na świecie obchodzony 13.11)
 • 19.09 - Wspomnienie Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania
 • 21.09 - Dzień św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
 • 21.09 - Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój (św. ekumeniczne)
 • 26.09 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej (w diecezji siedleckiej)
 • 29.09 - Dzień św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela
Październik

Święta różne

 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (ang. International School Library Month)
 • Miesiąc Oszczędzania (pl)
 • Miesiąc Dobroci dla Zwierząt (pl)
 • Miesiąc Świadomości Raka Piersi (ang. Breast Cancer Awareness Month)
 • Święta ruchome
 • 1.poniedziałek - Światowy Dzień Habitatu (ang. World Habitat Day, wg ONZ - Światowy Dzień Ludzkich Osad, wg UNESCO - Światowy Dzień Ludzkich Siedlisk, wg Rady UE - Światowy Dzień Siedlisk Fauny i Flory)
 • 1.poniedziałek - Światowy Dzień Architektury (ang. World Architecture Day, UIA, w Polsce 1.07)
 • 1.piątek - Światowy Dzień Uśmiechu (ang. World Smile Day)
 • 1.piątek (lub ostatni piątek września) - Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ang. World Multiplication Table Day)
 • 1.sobota - Dzień Tkaczki (pl, na świecie 3.sobota września Światowy Dzień Przędzenia w Miejscach Publicznych, ang. Worldwide Spin in Public Day)
 • 1.niedziela - Dzień Polskiej Harcerki (pl)
 • 1.weekend - Europejskie Dni Ptaków (ang. EuroBirdwatch, koordynowane przez BirdLife International)
 • 2.czwartek - Światowy Dzień Wzroku (ang. World Vision Day, ONZ/WHO)
 • 2.czwartek - Światowy Dzień Kurczaka (jako potrawa, ang. World Chicken Day)
 • 2.piątek - Światowy Dzień Jaja (ang. World Egg Day)
 • 3.czwartek - Międzynarodowy Dzień Rozwiązywania Konfliktów (ang. Conflict Resolution Day, ACR, w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji)
 • 3.sobota - Europejska Noc bez Wypadków (ang. European Night Without Accident)
 • ostatni tydzień - Tydzień Dla Oszczędzania (pl)
 • październik lub listopad - Międzynarodowy Tydzień Świadomości Nowotworów Mózgu (ang. International Brain Tumour Awareness Week)
 • 01.10 - Dzień Wegan (pl, na świecie 1.11 Światowy Dzień Wegan, ang. World Vegan Day)
 • 01.10 - Światowy Dzień Wegetarianizmu (ang. World Vegetarian Day)
 • 01.10 - Światowy Dzień Muzyki (ang. World Music Day, ONZ/UNESCO/IMC)
 • 01.10 - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ang. International Day of Older Persons, ONZ/WHO)
 • 02.10 - Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy (ang. International Day of Non-Violence, ONZ)
 • 02.10 - Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych (ang. World Day of Breeding Animals)
 • 04.10 - Światowy Dzień Zwierząt (ang. World Animal Day, w Polsce Dzień Zwierząt, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2006r.)
 • 04.10 - rozpoczyna się Światowy Tydzień Zwierząt (ang. World Animal Week, do 10.10)
 • 04.10 - Światowy Dzień Leśnika (ang. World Forester Day)
 • 04.10 - Światowy Dzień Onkologii (ang. World Oncology Day)
 • 04.10 - rozpoczyna się Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej (ang. World Space Week, ONZ, do 10.10)
 • 05.10 - Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher's Day , ONZ)
 • 06.10 - Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (pl)
 • 09.10 - Światowy Dzień Poczty (ang. World Post Day, ONZ/UPU)
 • 09.10 - Dzień Znaczka Pocztowego (pl, na świecie obchodzony w różnych terminach, ang. World Postage Stamp Day)
 • 09.10 - rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów (ang. International Letter Writing Week, do 15.10)
 • 10.10 - Światowy Dzień Drzewa (ang. World Tree Day, ONZ/FAO, międzynarodowa akcja sadzenia drzew)
 • 10.10 - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (ang. World Mental Health Day, ONZ/WHO/WFMH)
 • 10.10 - Światowy / Europejski Dzień przeciw Karze Śmierci (ang. World / European Day Against the Death Penalty)
 • 10.10 - Światowy Dzień Owsianki (ang. World Porridge Day)
 • 10.10 - kończy się Światowy Tydzień Zwierząt (ang. World Animal Week, od 4.10)
 • 10.10 - kończy się Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej (ang. World Space Week, ONZ, od 4.10)
 • 11.10 - Międzynarodowy Dzień Dziewczynek (również: Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, ang. International Day of the Girl Child, ONZ/UNFPA/UNICEF/UN Women)
 • 11.10 - Światowy Dzień Walki z Otyłością (ang. World Obesity Day, ONZ/WHO, w Polsce podaje się też datę 24.10)
 • 11.10 - Dzień Wychodzenia z Szafy (ang. Coming Out Day)
 • 12.10 - Dzień Bezpiecznego Komputera (pl)
 • 12.10 - Światowy Dzień Reumatyzmu (ang. World Arthritis Day)
 • 13.10 - Dzień Ratownictwa Medycznego (pl, święto ustawowe ustanowione w 2006r.)
 • 13.10 - Dzień Dawcy Szpiku (pl)
 • 13.10 - Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof (ang. International Day for Disaster Reduction, ONZ, wcześniej 2.środa Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych, ang. International Day for Natural Disaster Reduction)
 • 14.10 - Dzień Edukacji Narodowej (pl, święto ustawowe ustanowione w 1972r.)
 • 14.10 - Światowy Dzień Normalizacji (ang. World Standards Day)
 • 15.10 - Święto Wojsk Radiotechnicznych (pl)
 • 15.10 - Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich (ang. International Day of Rural Women, ONZ)
 • 15.10 - Dzień Dziecka Utraconego (pl, w USA Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych, ang. National Day of Remembrance for Aborted Children)
 • 15.10 - Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi (ang. Breast Health Day)
 • 15.10 - Światowy Dzień Mycia Rąk (ang. Global Handwashing Day, ONZ/WHO)
 • 15.10 - Międzynarodowy Dzień Bezpiecznej Białej Laski (ang. International White Cane Safety Day, EBU)
 • 15.10 - kończy się Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów (ang. International Letter Writing Week, od 9.10)
 • 16.10 - Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day, ONZ/FAO)
 • 16.10 - Światowy Dzień Chleba (ang. World Bread Day)
 • 17.10 - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (ang. International Day for the Eradication of Poverty, ONZ)
 • 18.10 - Dzień Poczty Polskiej (pl)
 • 18.10 - Dzień Listonosza (pl)
 • 18.10 - Dzień Łącznościowca (pl)
 • 18.10 - Święto Wojsk Łączności i Informatyki (pl)
 • 18.10 - Dzień Pracownika Służby Zdrowia (pl, obchodzone również 07.04)
 • 18.10 - Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy (ang. World Menopause & Andropause Day, ONZ/WHO)
 • 18.10 - Światowy Dzień Krawata (chorw. Svjetski Dan Kravate, ang. World Day of The Cravat)
 • 20.10 - Europejski Dzień Osób Starszych (ang. European Day of Older Persons)
 • 20.10 - Światowy Dzień Osteoporozy (ang. World Osteoporosis Day, IOF)
 • 20.10 - Światowy Dzień Statystyki (ang. World Statistics Day, ONZ, w Polsce 9.03 Dzień Statystyki Polskiej)
 • 20.10 - Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego (ang. International Day of Air Traffic Controller, IFATCA, w Polsce 1.06 Święto Służb Ruchu Lotniczego)
 • 22.10 - Dzień Praw Rodziny (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2016r.)
 • 22.10 - Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania (ang. International Stuttering Awareness Day, ISA)
 • 24.10 - Dzień Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Day, ONZ)
 • 24.10 - Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju (ang. World Development Information Day, ONZ)
 • 24.10 - rozpoczyna się Tydzień Rozbrojenia (ang. Disarmament and Development Week, ONZ, do 31.10)
 • 25.10 - Dzień Młodzieży PCK (pl)
 • 25.10 - Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (pl)
 • 25.10 - Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt (pl)
 • 25.10 - Dzień Kundelka (pl)
 • 25.10 - Światowy Dzień Makaronu (ang. World Pasta Day)
 • 26.10 - Światowy Dzień Donacji i Transplantacji (ang. World Day for Organ Donation and Transplantation, obchodzony w różnych terminach we wrześniu lub październiku, w Polsce 26.01 Dzień Transplantacji)
 • 27.10 - Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego (ang. World Day for Audiovisual Heritage, ONZ/UNESCO)
 • 29.10 - Światowy Dzień Udaru Mózgu (ang. World Stroke Day)
 • 29.10 - Międzynarodowy Dzień Łuszczycy (ang. World Psoriasis Day)
 • 30.10 - Dzień Spódnicy (ang. Skirt Day, w USA 10.03 wg ameryk. zapisu daty)
 • 31.10 - Światowy Dzień Oszczędzania (ang. World Thrift Day, w Polsce finał Tygodnia Dla Oszczędzania)
 • 31.10 - Międzynarodowy Dzień Iluzjonistów (również: Międzynarodowy Dzień Magów lub Międzynarodowy Dzień Magii, ang. International Magicians' Day lub Magic Day czy Houdini Day, podaje się też daty: 31.01 i 24.03)
 • 31.10 - kończy się Tydzień Rozbrojenia (ang. Disarmament and Development Week, ONZ, od 24.10)
 • 31.10 - Halloween
 • noc z 31.10 na 1.11 - Dziady (etniczne słowiańskie)

Święta religijne

 • Miesiąc różańca
 • Święta ruchome
 • 1.niedziela - rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia
 • 1.pełny tydzień - Tydzień Modlitw za Świat dla Zwierząt (ang. World Week of Prayer for Animals)
 • niedziela bezpośrednio poprzedzająca 16.10 - Dzień Papieski
 • przedostatnia niedziela - Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny (w Polsce tzw. Niedziela Misyjna)
 • ostatnia niedziela - Rocznica poświęcenia własnego Kościoła (w kościołach poświęconych, w których data poświęcenia jest nieznana)
 • 02.10 - Świętych Aniołów Stróżów
 • 07.10 - Wspomnienie NMP Różańcowej
 • 16.10 - Dzień Papieża Jana Pawła II (pl, święto ustawowe ustanowione w 2005r.)
 • 18.10 - Dzień św. Łukasza, Ewangelisty
 • 19.10 - Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych (pl, święto państwowe ustanowione w 2018r.)
 • 28.10 - Dzień świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Listopad

Święta różne

 • Święta ruchome
 • październik lub listopad - Międzynarodowy Tydzień Świadomości Nowotworów Mózgu (ang. International Brain Tumour Awareness Week)
 • tydzień, w którym przypada 11.11 - Światowy Tydzień Nauki i Pokoju (ang. International Week of Science and Peace, ONZ)
 • 2. lub 3.środa - Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (ang. World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day, ONZ/WHO)
 • tydzień, w którym przypada 2.czwartek - Europejski Tydzień Jakości (ang. European Quality Week)
 • 2.czwartek - Światowy Dzień Jakości (ang. World Quality Day, ISO)
 • 3.tydzień - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ang. Global Entrepreneurship Week)
 • 3.tydzień - Europejski Tydzień Świadomości Mukowiscydozy (ang. European CF Awareness Week)
 • 3.tydzień, zawsze w środę - Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej (ang. Gis Day)
 • 3.czwartek - Światowy Dzień Filozofii (ang. World Philosophy Day, ONZ/UNESCO)
 • 3.czwartek - Światowy Dzień Rzucania Palenia (ang. World No Smoking Day)
 • 3.niedziela - Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (ang. World Day of Remembrance for Road Crash Victims, ONZ)
 • ostatnia sobota - Dzień Bez Zakupów (ang. Buy Nothing Day)
 • 01.11 - Światowy Dzień Wegan (ang. World Vegan Day, w Polsce 1.10)
 • 03.11 - Hubertus (również: Hubertowiny, pl, święto myśliwych,leśników i jeźdźców)
 • 05.11 - Dzień Postaci z Bajek (pl)
 • 05.11 - Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego (rom. Maśkarutni Romani Ćhib)
 • 06.11 - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych (ang. International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict, ONZ/UNEP)
 • 08.11 - Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. European Day of Healthy Food and Cooking, UE, w Polsce również Dzień Zdrowego Śniadania)
 • 09.11 - Europejski Dzień Wynalazcy (ang. European Inventors' Day, na świecie obchodzony w różnych terminach)
 • 09.11 - Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem (ang. International Day Against Fascism and Antisemitism)
 • 10.11 - Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju (ang. World Science Day for Peace and Development, ONZ)
 • 11.11 - Narodowe Święto Niepodległości (pl, święto państwowe ustanowione w 1937r., ponownie w 1989r., dzień wolny od pracy)
 • 11.11 - Święto Orderu Virtuti Militari (pl)
 • 11.11 - Dzień Służby Cywilnej (pl)
 • 12.11 - Światowy Dzień Zapalenia Płuc (również: Światowy Dzień Pneumonii, Światowy Dzień Walki z Pneumonią, ang. World Pneumonia Day, ONZ/WHO/UNICEF)
 • 12.11 - Światowy Dzień Bicia Rekordów (ang. Guinness World Record Day)
 • 13.11 - Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki (pl)
 • 13.11 - Międzynarodowy Dzień Niewidomych (ang. International Day for the Blind)
 • 14.11 - Dzień Seniora (pl)
 • 14.11 - Dzień Czystego Powietrza (pl, Fundacja Ekologiczna Arka)
 • 14.11 - Światowy Dzień Cukrzycy (ang. World Diabetes Day, ONZ/WHO)
 • 15.11 - Święto Wojskowego Centrum Geograficznego (pl)
 • 15.11 - Międzynarodowy Dzień Pisarzy Uwięzionych (ang. International Day of the Imprisoned Writer)
 • 16.11 - Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day for Tolerence, ONZ/UNESCO)
 • 17.11 - Dzień bez Długów (pl)
 • 17.11 - Międzynarodowy Dzień Studenta (ang. International Students' Day, AEGEE)
 • 17.11 - Światowy Dzień Wcześniaka (ang. World Prematurity Day)
 • 19.11 - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci (ang. World Day for Prevention of Child Abuse)
 • 19.11 - Międzynarodowy Dzień Mężczyzn (ang. International Men’s Day, w Polsce podaje się daty 10.03 i 4.04)
 • 19.11 - Światowy Dzień Toalet (ang. World Toilet Day, WTO)
 • 20.11 - Powszechny Dzień Dziecka (ang. Universal Children's Day, ONZ)
 • 20.11 - Dzień Industrializacji Afryki (ang. Africa Industrialization Day, ONZ)
 • 21.11 - Dzień Pracownika Socjalnego (pl, święto ustawowe ustanowione w 1990r.)
 • 21.11 - Święto Służby Czołgowo - Samochodowej (pl)
 • 21.11 - Światowy Dzień Telewizji (ang. World Television Day, ONZ)
 • 21.11 - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (ang. World Hello Day)
 • 22.11 - rozpoczynają się Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK (pl, do 26.11)
 • 23.11 - Święto Wojskowej Służby Prawnej (pl)
 • 24.11 - Katarzynki (pl)
 • 25.11 - Dzień Kolejarza i Tramwajarza (pl)
 • 25.11 - Światowy Dzień Pluszowego Misia (ang. World Teddy Bear Day)
 • 25.11 - Dzień Bez Futra (ang. No Fur Day)
 • 25.11 - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (ang. International Day for the Elimination of Violence Against Women, ONZ, rozpoczyna kampanię ONZ "16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć", ang. 16 Days of Activism against Gender-Based Violence, do 10.12)
 • 26.11 - kończą się Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK (pl, od 22.11)
 • 29.11 - Dzień Podchorążego (pl)
 • 29.11 - Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim (ang. International Day of Solidarity with Palestinian People, ONZ)
 • 29.11 - Andrzejki (pl)

Święta religijne

 • Święta ruchome
 • 2.niedziela - Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
 • 4.sobota - Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie (parafie greckokatolickie)
 • ostatnia niedziela - Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (również święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży)
 • 01.11 - Uroczystość Wszystkich Świętych (łac. Sollemnitas Omnium Sanctorum, w Polsce dzień wolny od pracy)
 • 02.11 - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (potocznie: Zaduszki, Dzień Zaduszny, uznawany przez chrześcijan za święto)
 • 09.11 - Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej
 • 16.11 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia (uroczystość w archidiecezji białostockiej, głównej patronki, święto w archidiecezji warmińskiej i diecezjach: łomżyńskiej, drohiczyńskiej i ełckiej)
 • 21.11 - Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (uznawane przez chrześcijan za święto, również święto sióstr klauzurowych i patronalne święto sióstr prezentek)
 • 29.11 - rozpoczyna się Tydzień Słowa Bożego (do 5.12)
 • 30.11 - Dzień św. Andrzeja Apostoła (uroczystość w archidiecezji warmińskiej)
Grudzień

Święta różne

 • Święta ruchome
 • 1.tydzień - Europejski Tydzień Niepełnosprawności i Rozwoju (ang. European Disability and Development Week, również: Europejski Tydzień Autyzmu, ang. European Autism Week)
 • 21 lub 22 (przesilenie zimowe) - Święto Godowe (Szczodre Gody, Szczodruszka, etniczne słowiańskie)
 • 01.12 - Światowy Dzień AIDS (ang. World AIDS Day, ONZ/WHO)
 • 01.12 - rozpoczynają się Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc (pl, do 10.12)
 • 02.12 - Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa (ang. International Day for the Abolition of Slavery, ONZ)
 • 03.12 - Dzień Naftowca i Gazownika (pl)
 • 03.12 - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ang. International Day of Disabled People, ONZ/WHO)
 • 04.12 - Dzień Górnika (Barbórka, pl)
 • 04.12 - Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii (pl)
 • 05.12 - Światowy Dzień Gleby (ang. World Soil Day, ONZ)
 • 05.12 - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day, również: Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny, ang. International Volunteer Day for Economic and Social Development, ONZ)
 • 07.12 - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Day, ONZ)
 • 08.12 - Dzień Kupca (pl)
 • 09.12 - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji (ang. International Anti-Corruption Day, ONZ)
 • 10.12 - Dzień Odlewnika (pl)
 • 10.12 - kończą się Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc (pl, od 1.12)
 • 10.12 - Dzień Praw Człowieka (ang. Human Rights Day, ONZ)
 • 10.12 - kończy się kampania "16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć" (ang. 16 Days of Activism against Gender-Based Violence, ONZ, od 25.11)
 • 10.12 - Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt (, ang. International Animal Rights Day, ONZ/UNESCO, w Polsce 22.05 Dzień Praw Zwierząt)
 • 11.12 - Dzień Chruścików (owadów, pl)
 • 11.12 - Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (ang. International Mountain Day, ONZ/FAO)
 • 13.12 - Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (pl, święto ustanowione uchwałą Sejmu w 2002r.)
 • 13.12 - Dzień Księgarza (pl)
 • 15.12 - Międzynarodowy Dzień Herbaty (ang. International Tea Day)
 • 17.12 - Dzień Bez Przekleństw (pl)
 • 18.12 - Międzynarodowy Dzień Migrantów (ang. International Migrants Day, ONZ)
 • 20.12 - Dzień Ryby (pl, Stowarzyszenie Empatia/Fundacja Viva!)
 • 20.12 - Międzynarodowy Dzień Solidarności (ang. International Human Solidarity Day, ONZ)
 • 21.12 - Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa (pl)
 • 23.12 - Światowy Dzień Snowboardu (ang. World Snowboard Day)
 • 28.12 - Światowy Dzień Pocałunku (ang. World Kiss Day, podaje się też daty: 12.02, 6.06 i 6.07)
 • 31.12 - Sylwester (międzynarodowe)

Święta religijne

 • Święta ruchome
 • niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego, a jeżeli w danym roku nie ma takiej niedzieli to 30.12 - Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
 • 04.12 - Dzień modlitw za bezrobotnych
 • 04.12 - Dzień św. Barbary (w tradycji Barbórka)
 • 05.12 - kończy się Tydzień Słowa Bożego (od 29.11)
 • 06.12 - Dzień św. Mikołaja (potocznie: Mikołajki)
 • 08.12 - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (św. zniesione)
 • 10.12 - Wspomnienie NMP Loretańskiej w diecezji warszawsko-praskiej
 • 12.12 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
 • 13.12 - Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego
 • 24.12 - Wigilia Bożego Narodzenia (Wieczór Wigilijny)
 • 25.12 - Narodzenie Pańskie (potocznie: Boże Narodzenie, dzień wolny od pracy)
 • 26.12 - Dzień św. Szczepana (Stefana), Pierwszego Męczennika (potocznie: drugi dzień Bożego Narodzenia, dzień wolny od pracy)
 • 27.12 - Dzień św. Jana Apostoła i Ewangelisty
 • 28.12 - Dzień Świętych Młodzianków, Dzień Niewinnych Dzieci Betlejemskich

(Źródło: Internet; spis powstał na podstawie informacji z wielu stron internetowych; ostatnia aktualizacja - marzec 2019r.)

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie