Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Ochrona życia i rodziny

Narodowy Dzień Życia

Narodowy Dzień Życia to polskie święto, obchodzone co roku 24 marca, przyjęte Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004r. (M.P. 2004 nr 37 poz. 648). Celem święta jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do życia w rodzinach wielodzietnych. Obchodzone jest od 2005r.

Obchody Narodowego Dnia Życia przeprowadzane są na terenie całego kraju, wspierane inicjatywami lokalnych mediów i środowisk prorodzinnych. W ramach święta odbywają się spotkania, wykłady, debaty oraz konkursy dla dzieci.

Wspólnym elementem dla całego kraju, inaugurującym obchody Narodowego Dnia Życia, jest przyznanie nagród - "Tulipanów Narodowego Dnia Życia". Celem uhonorowania statuetką jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną. W Polsce nie brakuje inicjatyw prorodzinnych. Jednak często realizowane są w małych społecznościach i pozostają znane tylko w lokalnym środowisku. "Tulipany NDŻ" mają służyć promowaniu tych dobrych wzorców.

Począwszy od 2010r. statuetka jest wręczana w kilku kategoriach:

W 2009r. powstała Fundacja Narodowego Dnia Życia, aby skutecznie promować wartość rodziny i wspierać ją rozwiązaniami, które tworzą przyjazne warunki dla pełnienia jej naturalnych funkcji. Członkowie zespołu Fundacji już we wcześniejszych latach aktywnie uczestniczyli w rozwijaniu prorodzinnych projektów społecznych.

Poprzez swoje projekty Fundacja stara się docierać zarówno do rodzin, dostarczając praktyczną wiedzę na temat tego, jak budować dobre relacje rodzinne, jak i oddziaływać na sferę publiczną, domagając się wdrażania rozwiązań prawnych, wzmacniających pozycję rodziny w życiu społecznym. Kampanie Fundacji wspierają znani przedstawiciele świata kultury i mediów.

Fundacja organizuje kampanie społeczne, związane z obchodami Narodowego Dnia Życia oraz "Marsze dla Życia i Rodziny". Angażuje się również w promocję skutecznych rozwiązań w obszarze polityki prorodzinnej. W ramach działalności edukacyjnej przygotowany został Kalendarz Ambitnego Rodzica oraz poradnik Rodzina receptą na kryzys.

2005 - Dom pełen skarbów

To dzięki rodzinom wielodzietnym możemy dostrzec godność każdego ludzkiego życia, ale też możemy nauczyć się jak każde życie może stać się źródłem szczęścia. To dzięki nim możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość Polski i Europy. Wychowanie dzieci to fascynujące, choć trudne zadanie. Zadanie, które jest służbą na rzecz całego społeczeństwa i przyszłych pokoleń. Jednak wielodzietna rodzina to przede wszystkim źródło radości i satysfakcji dla jej członków. To objaw wielkoduszności rodziców i szkoła wielkoduszności dla dzieci. To miejsce, w którym dzieci uczą się budować dobre relacje społeczne, które w przyszłości staną się fundamentem zdrowego społeczeństwa.

Z okazji pierwszych obchodów Narodowego Święta Życia Jan Pospieszalski napisał tekst i muzykę do utworu Dom Pełen Skarbów. W nagraniu utworu uczestniczyli: Paweł Kukiz - śpiew solo, Lidia Pospieszalska - śpiew solo, Barbara i Franciszek Pospieszalscy - śpiew w chórkach, Maria Ruman - śpiew w chórkach, Kamil Landecki - śpiew w chórkach, Grzegorz Lelek - skrzypce, Patryk Rogoziński - wiolonczela, Darek Baseltowski - gitara, Marcin Pospieszalski - gitara basowa, Mateusz Pospieszalski - instrumenty klawiszowe.

2006 - Być ojcem. Rola życia

Celem obchodów było zainspirowanie publicznej dyskusji, a w szczególności zachęcenie nadawców masowych do podjęcia tematu ojcostwa, przedstawienia pozytywnych wzorców, ukazania dumy i radości z bycia tatą. Organizatorzy wyrazili przekonanie, iż - często trudna - rola ojca powinna zostać dowartościowana, a media mogą przyczynić się do tego, by ojcowie odczuwali satysfakcję płynącą z podjęcia tego fascynującego wyzwania.

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Życia zarejestrowany został utwór Być ojcem - rola życia.

2007 - Razem na zawsze

Celem obchodów było promowanie wierności i stabilności związków małżeńskich.

Naturalnym środowiskiem człowieka jest rodzina. W niej rodzimy się, rozwijamy się, doznajemy miłości. Poznajemy świat, otrzymujemy wsparcie w trudnych sytuacjach, szukamy sensu życia. Dorastamy. Rodzina, w której wyrośliśmy przestaje nam wystarczać. Szukamy osoby, której nie tylko możemy powierzyć nasze marzenia, ale również zrealizować je wspólnie. Szukamy, jak pisał Platon, drugiej połowy samych siebie.

Fundamentem rodziny jest więc małżeństwo. Wzajemna miłość członków rodziny bierze początek z wzajemnej miłości rodziców, którzy przez małżeństwo rodzinę tę stworzyli. Przyjrzyjmy się zatem bliżej naturze małżeństwa, któremu tak wiele zawdzięczamy.

Fundamentem małżeństwa jest wzajemna miłość. Miłość, która sprawia, że druga osoba staje się ważniejsza niż "ja". Nie da się jej zredukować do uczucia wywołanego fascynacją lub przyjemnością ze wspólnego przebywania, choć często jej towarzyszą. Miłość, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Tylko taka miłość wszystko przetrzyma.

Małżeństwo to nie tylko wspaniała przygoda, pozwalająca nam ostatecznie dorosnąć. To również fundament społeczeństwa i warunek jego trwania.

2008 - Jestem mamą. To moja kariera

Celem obchodów było promowanie macierzyństwa.

Macierzyństwo jest kobiecą odmianą rodzicielstwa. Rodzić to, według Słownika Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, dawać początek czemuś, tworzyć, wywoływać, sprawiać coś.

Macierzyństwo jako udzielanie, ochranianie, przekazywanie życia jest jednym z najpiękniejszych wymiarów człowieczeństwa. Macierzyństwo wpisane jest w osobowość kobiety poprzez budowę ciała oraz sposób jego funkcjonowania i choć nie każda kobieta fizycznie staje się matką, macierzyństwo stanowi jeden z wymiarów kobiecości, nadaje jej specyficzny charakter, określa kobiecą wrażliwość i sposób przeżywania więzi. Może dlatego kobiety częściej niż mężczyźni odnajdują się w zawodach, które wymagają bliskiego kontaktu z drugą osobą lub postaw opiekuńczych. Są nauczycielkami, pedagogami, psychologami, pielęgniarkami, lekarkami, wolontariuszkami... Ale także i innym zawodom potrafią nadać kobiecą specyfikę.

2009 - Stawiam na rodzinę

Ambasadorami obchodów Narodowego Dnia Życia w 2009r. zostali Paulina i Maciej Kurzajewscy - znana prezenterka telewizyjna i dziennikarz sportowy.

W rodzinie przychodzimy na świat, dorastamy, aż w końcu zakładamy nową, przejmując pałeczkę w sztafecie pokoleń. Rodzina jest tłem, na którym rozgrywają się życiowe scenariusze większości z nas. Rodzina obecna jest, kiedy spełniają się nasze marzenia, spotykają nas niepowodzenia, odnosimy małe i duże sukcesy. Rodzina jest jak port, z którego wyruszamy do szkoły, pracy i do którego wracamy, kiedy stawimy już czoła wyzwaniom. Rodzina to jedyny stały punkt w barwnym kalejdoskopie naszych codziennych przeżyć, doznań i doświadczeń.

Z badań socjologicznych wynika, że dla 92% Polaków rodzina jest konieczna do szczęśliwego życia, zaś dla 72% szczęście rodzinne jest główną przesłanką, którą się w życiu kierują. Znaczenie rodziny podkreśla Aleksander Zioło z Warsztatów Analizy Socjologicznej - Rodzina jest dla Polaków najważniejsza i to się nie zmienia. Ciągle deklarujemy, że chcemy mieć rodzinę, jest dla nas miernikiem szczęścia. Chcemy mieć rodziny wielodzietne - ponad 50% Polaków deklaruje, że chce mieć rodzinę 2+2, a 30% 2+3 lub więcej.

2010 - Dziadki - dziatkom

Tematem przewodnim obchodów była solidarność międzypokoleniowa. Ambasadorem kampanii został Jan Kobuszewski - popularny aktor.

Czy dziadkowie są nam potrzebni? Czy największą wartością babci jest spadek, który możemy po niej otrzymać?

W opinii 87% Polaków ludzie starsi są potrzebni. Cenieni są jako osoby, które mogą pomagać innym działając społecznie, docenia się ich jako dobrych sąsiadów, jednak rzeczywistością, w której sprawdzają się najlepiej, jest rodzina.

Dziadkowie potrafią obdarzyć swoje wnuki miłością bezinteresowną. Wnoszą w życie rodziny płynącą z doświadczenia mądrość. Kształtują rodzinną tożsamość, przekazując pamięć o minionych pokoleniach. W trudnych momentach są punktem odniesienia i pomagają spojrzeć na sytuacje kryzysowe w odpowiedniej perspektywie. Niosą również pamięć o historii, budując w ten sposób społeczną tożsamość członków rodziny. A przy tym wszystkim dają swoim dzieciom nieocenioną pomoc w opiece nad wnukami.

Z drugiej strony aktywne uczestnictwo w życiu rodziny daje dziadkom świadomość tego, że cały czas są potrzebni i że oczekuje się od nich rzeczy, które wciąż wymagają odpowiedzialności, pomysłowości i wysiłku. Doświadczają spełnienia widząc, jak ich dorosłe dzieci wcielają w życie wartości, w których były wychowywane. Wreszcie, w chwilach, kiedy tego potrzebują, otrzymują wsparcie i pomoc od tych, których kochają ich najmocniej.

2011 - Pamiętaj dajesz przykład

Ambasadorem kampanii został Krzysztof Ziemiec - polski dziennikarz, prowadzący Wiadomości w TVP1.

Rodzice mają wiele marzeń związanych ze swoimi dziećmi. Chcą, by miały dobry zawód, by założyły swoją rodzinę, by dopisywało im zdrowie. A na pewno zawsze - żeby były szczęśliwe. Wychowując je, starają się zaszczepić im wartości, które sprawią, że będą dobrymi ludźmi i przekazać umiejętności, które pomogą im w dorosłym życiu.

Żłobek, przedszkole czy szkoła nie zastąpią mamy i taty. Pomagają rodzicom, ale to właśnie oni są prawdziwymi mistrzami dla swoich dzieci. To przede wszystkim z domu wyniosą one wzorce zachowań, to rodzice ukształtują postawy, które ich dzieci będą przyjmowały w samodzielnym życiu. Jest to ogromna odpowiedzialność, do której świadomego podjęcia trzeba wszystkich rodziców gorąco zachęcać.

Wychowanie nie trwa wiecznie - dzieci dojrzewają i zakładają własne rodziny. Im lepiej będą radziły sobie z porozumiewaniem się, im łatwiej będą nawiązywały relacje z innymi ludźmi, tym pełniejszy użytek zrobią z całej wiedzy i zasobu praktycznych umiejętności, które zostały im przekazane przez rodziców bądź instytucje wychowawcze.

Dlatego, aby dobrze wychowywać, należy od najmłodszych lat budować żywe i silne relacje ze swoimi dziećmi. Ułatwią one ten trudny proces. Przecież nie musi on przybierać formuły "domowych godzin wychowawczych", w trakcie których rodzice wcielają się w rolę surowych belfrów. Może dokonywać się w trakcie naturalnych domowych czynności, na wesoło, angażując całą rodzinę.

Rodzinny posiłek to świetny czas, żeby porozmawiać o planach i problemach swoich pociech. W jego trakcie można przekazywać rodzinne historie i budować poczucie przynależności dziecka do rodziny. Może warto podzielić się rolami i przygotować go wspólnie? W ten sposób zacieśnić wzajemne relacje, co pozwoli skuteczniej mierzyć się z rodzinnymi wyzwaniami.

Czas spędzony wspólnie przy stole powinien być czasem rozmowy, bliskości i budowania więzi. Powinien być czasem, w którym rodzina jest razem i tylko dla siebie. Choć pochłania nas mnóstwo spraw, powinniśmy tak potrafić zorganizować dzień, aby znalazło się w nim miejsce na wspólny rodzinny posiłek. Wyłączmy telewizor i spotkajmy się z rodziną. Codziennie.

2012 - Rodzina receptą na kryzys

Kampanię społeczną, związaną z obchodami Narodowego Dnia Życia w 2012 roku, poświęcono edukacji ekonomicznej rodzin. Istnieje niebezpieczeństwo, że wraz z nadejściem kolejnej fali kryzysu gospodarczego kondycja ekonomiczna wielu rodzin może ulec pogorszeniu, dlatego wydano publikację, przybliżającą polskim rodzinom tematykę ekonomiczną.

Przygotowany przez psychologów i ekonomistów poradnik w przystępny sposób porusza tematykę funkcjonowania systemu gospodarczego, zależności między życiem gospodarczym a wartościami, zarządzania budżetem domowym, wychowania dzieci do oszczędności, pracowitości i przedsiębiorczości.

Ogromne znaczenie mają związki między rodziną i pracą. Wychowanie w rodzinie wpływa na to, jakimi jesteśmy pracownikami w życiu zawodowym, z kolei zaangażowanie w pracę przekłada się często na jakość życia rodzinnego. Twórcom zależało na tym, by dostarczyć rodzinom wskazówek, jak poukładać te płaszczyzny w sposób zapewniający harmonijny rozwój w poszczególnych wymiarach życia.

2013 - Kierunek: dziecko

Kampania Narodowego Dnia Życia poświęcona była promocji ekologii płodności czyli zdrowego stylu życia, który wpłynie na poprawę zdrowia prokreacyjnego Polaków. Kontekstem dla kampanii były dane demograficzne, wskazujące na katastrofalną sytuację Polski w tym obszarze.

Polska "starzeje się", a młodzi ludzie w ogóle rezygnują z posiadania potomstwa bądź w nowopowstających rodzinach pojawia się tylko jedno dziecko. Źródeł zapaści demograficznej jest wiele: kryzys wartości, brak poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin, problemy mieszkaniowe. Osobną grupą problemów stanowią te związane ze zdrowiem społeczeństwa.

Prawie 2,5 miliona Polaków bezskutecznie stara się o dziecko. Oznacza to, że problem niepłodności dotyka nawet kilkunastu procent par. Skala problemu rośnie, a jedną z jego głównych przyczyn jest przyjmowany styl życia i odkładanie w czasie decyzji o posiadaniu dzieci. Kolejną poruszającą statystyką jest liczba poronień, szacowana na ponad 40 tysięcy rocznie.

Ważnym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia prokreacyjnego Polaków jest ich styl życia. Dobra kondycja fizyczna i psychiczna, których podstawę stanowią m.in. profilaktyka zdrowotna, wartościowa dieta, sport czy unikanie stresu, mają wpływ na płodność. 26 maja, w Dzień Matki, zaprezentujemy poradnik poświęcony medycznym i psychologicznym aspektom problemu. W poradniku znajdzie się również część przeznaczona dla rodziców, informująca ich, jak dbać o prawidłowy rozwój płodności swoich dzieci.

2014 - Rodzina obywatelska. Rodzina - Wspólnota - Samorząd
2015 - Rodzina - Wspólnota - Polska
2016 - Naturalnie - rodzina

Dzieci, związki, relacje z ludźmi były w 2015r. głównym źródłem zadowolenia Polaków. Ponad 90% Polaków stawiało rodzinę ponad wszelkie inne wartości. To właśnie rodzinie poświęcony był Narodowy Dzień Życia, obchodzony po raz dwunasty.

Hasło przewodnie odnosiło się do zdrowych relacji rodzinnych, które są fundamentem troski o środowisko naturalne.

To hasło w oczywisty sposób pokazuje, że rodzina jest taką organizacją naszego życia społecznego, która w naturalny sposób jest dla nas najważniejsza. To jest nasz skarb, nad którym powinniśmy zawsze czuwać i dbać o jego bezpieczeństwo. To hasło ma także inny wydźwięk i dotyczy tego, co nasz otacza - przyrody i zwierząt. Pokazuje, że powinniśmy opiekować się także środowiskiem. Ta edukacja ekologiczna od najwcześniejszych lat w rodzinie jest istotna i ważna, bo w taki sposób kształtują się nawyki, które potem procentują w naszym stosunku do przyrody i zwierząt. Odpowiedzialność za naturę kształtuje się w rodzinie - mówił Jacek Sapa, szef Fundacji NDŻ.

2017 - Rodzina - energią dla Polski
2018 - Niepodległa, Rodzinna

Jak wyjaśnili organizatorzy Narodowego Kongresu Rodziny, który z okazji Narodowego Dnia Życia odbył się pod tym samym hasłem, ma to przypomnieć prawdy nieuświadomione, że rodzina to miejsce budowania bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, odwagi, męstwa, aktywności społecznej i wielu innych cnót, które tworzą silną społeczność obywatelską - silny Naród.

2019 - Rodzina - źródło postaw i relacji

Parafrazując wypowiedź J.F. Kennedy'ego: Nie pytaj, co Twoja wspólnota może zrobić dla ciebie, zapytaj, co Ty możesz zrobić dla niej - Fundacja Narodowego Dnia Życia zaprosiła Polaków do refleksji na temt, co każdy mógłby zrobić i jak przyczynić się swoją postawą, wkładem osobistym, aby tworzyć lepszą rzeczywistość.

Spośród różnych czynników, które wpływają na zachowanie, postawy odgrywają szczególne znaczenie. Postaw nie należy mylić z wrodzonymi jednostkowymi cechami, takimi jak np. inteligencja czy temperament, bowiem nie są czymś danym z natury, lecz czymś, co rozwija się w długim procesie kształtowania. To oznacza, że nad postawami można i należy pracować i na tym właśnie polega każdy proces wychowania, także samowychowania. Warto uświadomić sobie jak ważnym miejscem wychowania jest rola rodziny. Tutaj każdy zdobywa swoje pierwsze doświadczenia, rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę. Rodzina, to prawdziwa szkoła cnót i relacji społecznych.

I właśnie do tego Fundacja zachęcała w kampanii pod hasłem "Relacje, które łączą". W jej kolejnych odsłonach wykorzystano m.in. święta, takie jak Dzień Praw Człowieka, Dzień Uśmiechu czy Dzień Życzliwości jako okazje do zadania sobie pytań o to, jacy jesteśmy. Zachęcano do tego, by przyjrzeć się sobie, swoim więziom z najbliższymi, nastawieniu do otoczenia, a każdą z odpowiedzi potraktować jako szansę na to, by stawać się lepszymi.

Przekazy kampanii posłużyły do stworzenia Vademecum Zacnego Człowieka.

Marsz dla Życia i Rodziny

Marsz dla Życia i Rodziny to manifestacja w postaci przemarszu ulicami Warszawy i wielu innych miast Polski. Manifestacja jest inicjatywą organizacji pozarządowych, Fundacji Narodowego Dnia Życia oraz Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Według organizatorów, marsz jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych oraz poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Pierwszy marsz odbył się 4 czerwca 2006r. w Warszawie. Zakończył się koncertem na warszawskim placu Teatralnym, na którym wystąpiła m.in. Justyna Steczkowska.

KALENDARZ RODZINNY

Dzień Świętości Życia to święto obchodzone w poniedziałek po Drugiej Niedzieli Wielkanocnej przez Kościół katolicki w Polsce (również przez niektóre Kościoły lokalne oraz niektóre kraje świata) w celu przypomnienia o nadrzędnej wartości życia ludzkiego.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae: proponuję (...) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (...) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej (nr 85).

Idea postulowana przez Jana Pawła II dotyczy szerokiego wahlarza problemów związanych z szacunkiem dla każdego życia. Trzeba brać po uwagę (...) radość z narodzin nowego życia, poszanowanie i wolę obrony każdego ludzkiego istnienia, troskę o cierpiącego i potrzebującego, bliskość z człowiekiem starym i umierającym, współczucie w żałobie, nadzieję i pragnienie nieśmiertelności.

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II 293. Zebranie Plenarne Episkopatu Polski podjęło w 1998r. uchwałę, że w Polsce Dzień Świętości Życia będzie obchodzony 25 marca. W 2008r., ze względu na kalendarz liturgiczny, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a tym samym i Dzień Świętości Życia zostały przeniesione na poniedziałek po Drugiej Niedzieli Wielkanocnej.

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (ang. Parental Alienation Awareness Day) to nieformalne międzynarodowe święto, obchodzone corocznie od 2006r., zapoczątkowane przez kanadyjską organizację Parental Alienation Awareness Organization (PAAO) z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej PAAO Sarvy Emo, rozwódki sprawującej naprzemienną opiekę nad dziećmi ze swoim byłym mężem.

Pierwsze obchody odbyły się 28 marca 2005r., w dzień urodzin Rogera, byłego męża Sarvy Emo. Organizacja PAAO, kierowana przez radę dyrektorów, wśród której znaleźli się prawnicy oraz wyalienowane matki i ojcowie, wybrała dzień 25 kwietnia nieprzypadkowo: 25 kwietnia 1945r. rozpoczęła się pierwsza sesja Organizacji Narodów Zjednoczonych, a 25 kwietnia 1792r. po raz pierwszy zaśpiewano Marsyliankę.

Dzień ten ma charakter akcji społecznej, podczas której odbywają się warsztaty, sympozja, demonstracje i zbierane są podpisy pod petycjami, kierowanymi do władz krajowych oraz instytucji międzynarodowych, mające na celu zapobieganie wyalienowania jednego z rodziców z życia dzieci. Akcja ma również na celu wspieranie dziecka, głównie w sytuacji indukowania u niego negatywnych emocji, postaw i przekonań wobec drugiego rodzica oraz chęć wsparcia działań uświadamiających społeczeństwo o negatywnych skutkach działań, wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

W akcji biorze udział wiele krajów świata.

Obchody w Polsce odbywają się od 2008r., a w pierwszych latach zostały one zorganizowane z udziałem Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica. Obchody te zostały zainicjowane przez Macieja Wojewódkę, który także opracował profesjonalne zasady prowadzenia akcji i zainspirował działania z tego zakresu na skalę krajową, w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce. Od 2009r. patronat honorowy nad akcją społeczną Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej sprawuje Rzecznik Praw Dziecka. Maciej Wojewódka opracował również profesjonalne zasady organizacji kampanii mydlanych "Baniek Miłości" z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej na świecie.

Przypadający 15 maja Międzynarodowy Dzień Rodzin (ang. International Day of the Family) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993r. W 1989r. Zgromadzenie Ogólne ogłosiło rok 1994 Międzynarodowym Rokiem Rodziny (ang. International Year of the Family). Celem obchodów Roku miało być pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny i zwiększenia zdolności społeczeństw do przezwyciężania tych problemów poprzez realizowanie kompleksowej prorodzinnej polityki społecznej.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to polskie święto, obchodzone 30 maja, przyjęte Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006r. (M.P. 2006 nr 36 poz. 389).

Święto zostało ustanowione dzięki staraniom Fundacji "Przyjaciółka", Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz Stowarzyszenia Rodziców Zastępczych "Misja Nadziei". Inicjatorzy tego pomysłu zbierali podpisy pod projektem ustawy, aby ustanowić to święto na zasadzie inicjatywy obywatelskiej. 5 marca 2004r. reprezentanci wymienionych organizacji oraz instytucji powołali do życia Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, która podjęła działania, mające na celu promocję idei i pozytywnego nastawienia społeczeństwa do rodzicielstwa zastępczego. Wysiłki Koalicji zostały nagrodzone.

Celem pomysłodawców ustanowienia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego jako wielkiego daru, który jest wielką życiową misją pomocy drugiemu człowiekowi.

Jest to również okazja, aby zyskać nowe spojrzenie na rodziny zastępcze i docenić ich wysiłki. Idea rodzinnej opieki zastępczej wiąże się przecież nierozerwalnie z ogromnym wysiłkiem i okazywaniem dzieciom miłości, której poskąpił im los.

Dzień Praw Rodziny to polskie święto, obchodzone 22 października, przyjęte Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016r. (M.P. 2016 poz. 1003). Data nie została wybrana przypadkowo - 22 października 1983r., w piątą rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, na apel Ojca Świętego Stolica Apostolska ogłosiła Kartę Praw Rodziny.

Przyjęcie uchwały nastąpiło po siedmiu latach zabiegów posłów pod przewodnictwem Tadeusza Woźniaka - przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, z którego inicjatywy 27 lipca 2017r. powołano Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny.

Dzień Praw Rodziny jest okazją do podkreślenia znaczenia rodziny jako fundamentu rozwoju Polski, a także zaakcentowania potrzeby szczególnej troski o prawa rodzin.

(Źródła: m.in. Wikipedia, Narodowy Dzień Życia, Fundacja Narodowego Dnia Życia, Niedziela)

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie