Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Co to jest Internet?

Internet (ang. International - globalna, międzynarodowa; network - sieć, również spotykany zapis: łac. inter - między, ang. net - sieć; dosłownie międzysieć) to ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową, opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu, które oparte są na funkcjonowaniu telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze.

Słowo Internet pisze się od wielkiej litery (nazwa własna), jeśli chodzi o Internet jako sieć komputerowa. Małą literą możemy pisać o medium, np.: Przeczytałem to w internecie. Słowo "internet" występuje często również jako skrót myślowy, oznaczający łącze internetowe, np. internet mobilny, internet przewodowy, internet ADSL. Czasami używa się słowa internet (małą literą) w znaczeniu ekstranet (połączona ze sobą grupa sieci komputerowych). W tych wypadkach poprawna jest pisownia od małej litery.

Początki Internetu sięgają końca lat 60. XXw., gdy amerykańska firma RAND Corporation prowadziła badania studyjne nad możliwościami dowodzenia i łączności w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie jej raportów podjęto prace projektowe nad skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować pomimo zniszczenia jej części.

Internet i World Wide Web (WWW) nie są synonimami. Internet to sieć komputerowa - wiele połączonych ze sobą komputerów. WWW jest zbiorem dokumentów i innych zasobów, połączonych hiperłączami i URL-ami.

Ścisłe podanie różnicy między tymi pojęciami odwołuje się do protokołów internetowych. Protokoły komunikacyjne są podzielone na warstwy. Każda warstwa zapewnia funkcjonalność wymaganą przez wyższą warstwę. Internet to sieci komputerowe komunikujących się za pomocą IP (ang. Internet Protocol) i TCP (ang. Transmission Control Protocol). Inne protokoły, takie jak HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol), który jest wykorzystywany przez WWW, działają na wierzchu warstwy komunikacyjnej (IP) i kontroli transmisji (TCP). HTTP jest protokołem warstwy aplikacji.

Przyłączenie komputera do Internetu możliwe jest z wykorzystaniem wielu technologii, które pozwalają urządzeniu komunikować się z pobliską bramką posiadającą stałe połączenie z innymi systemami w Internecie. Typowe rozwiązania wykorzystują linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), inne technologie przewodowe (transmisja przez sieci energetyczne, telewizję kablową) oraz bezprzewodowe (GPRS, łącza satelitarne, Wi-Fi).

Aby pracować w Internecie, komputer musi być w stanie komunikować się z innymi systemami przez protokoły z rodziny TCP/IP, a także posiadać oprogramowanie klienckie, pozwalające na praktyczne wykorzystanie usług oferowanych przez innych użytkowników.

Korzyści płynące z Internetu

Główną zaletą Internetu jest nieograniczona możliwość przesyłania danych (ogranicza jedynie czas na to potrzebny) oraz możliwość kontaktu, jaką przez to oferuje.

Internet pomaga przezwyciężać tradycyjne podziały religijne, etniczne i narodowościowe, które narastały przez wieki głównie z powodu braku rzeczywistego kontaktu i rodzących się z tego mitów i stereotypów. Ludzie dostrzegają teraz, że ich rówieśnicy po drugiej stronie globu mają takie same zainteresowania, smutki, żale i problemy.

Korzystanie z Internetu daje okazję tworzyć i w pełni korzystać z wolności słowa. Nowe możliwości wypowiadania się dają dyskusyjne listy internetowe, możliwość zamieszczania komentarzy, internetowe pamiętniki - blogi (od angielskich słów book i log, oznaczających książkę i dziennik). Oprócz tego od wielu lat istnieją wolne encyklopedie, np. Wikipedia, w których kazdy może coś napisać.

Nie bez znaczenie jest prędkość komunikacji. List elektroniczny dochodzi w ciągu kilku minut, a są i szybsze możliwości komunikacji, prawie na żywo: chat, komunikatory i inne internetowe pogaduszki. Dzięki temu można rozmawiać z kimś ze Stanów Zjednoczonych zupełnie jak z kolegą przez telefon.

Poczta elektroniczna, e-poczta, e-mail, mejl (ang. electronic mail, e-mail) to usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem "świadczenie usług drogą elektroniczną", służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

Komunikator internetowy (ang. Instant Messenger, IM) to program komputerowy, pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów (komunikacja natychmiastowa - ang. Instant Messaging) pomiędzy dwoma lub więcej komputerami poprzez sieć komputerową, zazwyczaj Internet (dlatego komunikatory internetowe). Od poczty elektronicznej różni się tym, że oprócz samej wiadomości przesyłane są także informacje o obecności użytkowników, co zwiększa znacznie szansę na prowadzenie bezpośredniej konwersacji. Najnowsze komunikatory oferują wideokonferencje czy rozmowy głosowe (VoIP), tak więc granica między tymi usługami się zaciera.

Internet to także pieniądze. Oferuje możliwości działania na całym świecie, pozyskanie nowych klientów, a dobra witryna sieciowa zastępuje sklep przy najruchliwszych ulicach. Robienie zakupów przez Internet staje się coraz popularniejsze, tak jak kiedyś "telezakupy" itd.

... oraz niebezpieczeństwa

Coraz więcej ludzi uzależnia się od Internetu.

określenie zaproponowane przez prof. Andrzeja Jakubika: zespół uzależnienia od internetu (ZUI) polega na wielogodzinnym korzystaniu z Sieci, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, interpersonalnej, społecznej, rodzinnej i ekonomicznej.

Zaobserwowano kilka typów takiego uzależnienia.

Socjomania internetowa (ang. Cyber-Relationship Addiction) to uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych. Ludzie tacy potrafią godzinami "rozmawiać" z innymi użytkownikami Internetu. W takim przypadku Internet może pogłębiać problemy związane z nieumiejętnością nawiązywania kontaktu z ludźmi w świecie "rzeczywistym" - skuszeni łatwością nawiązywania kontaktów w cyberprzestrzeni, "nieśmiali" izolują się coraz bardziej od świata.

Uzależnienie od sieci (ang. Net Compulsions) polega na pobycie w Internecie. Jest ono bardzo podobne do uzależnienia od komputera, lecz polega na przebywaniu w Sieci. Osoby takie są cały czas zalogowane do Sieci i obserwują, co się tam dzieje. Uzależnienie to łączy w sobie wszystkie inne formy ZUI.

Przeciążenie informacyjne (ang. Information Overload) występuje przy natłoku informacji, np. przebywania w wielu pokojach rozmów jednocześnie lub udział w wielu listach dyskusyjnych.

Wspomniana już wolność słowa daje możliwość wyrażenia - bez ogródek - swoich poglądów, oczywiście wszystkim. Trzeba być przygotowanym na coś, co może się nie podobać, nawet obrażać, trzeba się nauczyć polemiki i argumentacji własnego stanowiska. Należy jednak uważać, aby nie popaść w bezkrytycyzm w stosunku do tego, co się słyszy i widzi, nie porzucać swych wartości i tego, co swoje na rzecz popularnej ogólnoświatowej papki, nie zatracać własnego charakteru.

Poniżej filmiki wyjaśniające w obrazowy i zabawny sposób pojęcie "Internet" oraz kilka innych z nim związanych.

Warto zajrzeć

(Źródło: Wikipedia; filmiki pochodzą z kanałów użytkowników sieciaki i DajemyDzieciomSile)

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie