banner
Poznaj PolskęMinisterstwo Edukacji i Nauki

"Poznaj Polskę" to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Wsparcie w ramach programu może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła uzyskała dofinansowanie dwukrotnie.

Pierwsze - w wysokości 9704,00 PLN dla klas IV-VIII oraz 4156,80 PLN dla klas I-III.

Starsi uczniowie w dniach 17-18 listopada 2021r. zrealizowali wycieczkę do Warszawy (Podróże z Patronem).

Młodsi uczniowie z klas II-III udali się 3 grudnia 2021r. do Torunia, gdzie zwiedzili Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Żywe Muzeum Piernika.

Kolejne - w kwocie 29272,00 PLN na dofinansowanie pięciu wycieczek. Dzieki dofinansowaniu każdy uczeń skorzysta w tym roku szkolnym z dotacji.

W dniach 5-6 maja 2022r. uczniowie klas V i VI zwiedzali Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz Trójmiasto. W programie znalazło się zwiedzanie Starego Miasta i niesamowita podróż w czasie w Muzeum II Wojny Światowej.

6 maja 2022r. uczniowie klas I i II odwiedzili Wioskę Chlebową w Janiej Górze, gdzie uczestniczyli w warsztatach wypieku chleba. Kolejnym przystankiem było Chełmno z urokliwym ryneczkiem.