banner
ROK SZKOLNY 2021/2022
27 stycznia 2022r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2022 poz. 186) informuję, że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów zawiesza się w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2022r. prowadzenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych (szczegóły w zarządzeniu).

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

15 grudnia 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 2301) informuję, że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów zawiesza się w okresie od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. prowadzenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych (szczegóły w zarządzeniu).

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

13 grudnia 2021r.

Na podstawie §18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) informuję, że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów zawiesza się w okresie 13-16 grudnia 2021r. prowadzenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych w klasach IVb i VIIa.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

23 listopada 2021r.

Na podstawie §18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) informuję, że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów zmienia się okres zawieszenia stacjonarnych zajęć edukacyjnych podany w Zarządzeniu nr 11 z dnia 22 listopada 2021r., dotyczący klasy IVa - okres ten zostaje przedłużony do dnia 29 listopada 2021r.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

22 listopada 2021r.

Na podstawie §18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) informuję, że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych w wybranych oddziałach (szczegóły w zarządzeniu).

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

08 listopada 2021r.

Na podstawie §18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) informuję, że powodu wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 następuje zawieszenie zajęć szkolnych dla klasy Ib na okres od 09 listopada 2021r. do 15 listopada 2021r. Zajęcia lekcyjne dla uczniów tej klasy będą prowadzone w trybie zdalnym na platformie Moodle.

Wicedyrektor Szkoły

mgr Magdalena Krupińska

04 listopada 2021r.

Na podstawie §18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) informuję, że powodu wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 następuje zawieszenie zajęć szkolnych dla klas: VI, VIIa, VIIb i VIIIb na okres od 05 listopada 2021r. do 10 listopada 2021r. Zajęcia lekcyjne dla uczniów tych klas będą prowadzone w trybie zdalnym na platformie Moodle.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla