Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Materiały edukacyjne, komunikaty, informacje, dokumenty

Proszę zapoznać się z zawartością całej strony, ponieważ nie tylko u góry są ważne informacje :)

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Odwiedzających, życząc przede wszystkim zdrowia, ale także spokoju ducha w trudnym czasie.

MATERIAŁY EDUKACYJNE I INNE

Materiały są na bieżąco aktualizowane. Aby na pewno widzieć wszystko, co się pojawia - dobrze byłoby wyczyścić historię przeglądarki :) W tym celu zamknij stronę, wyczyść historię przeglądarki i uruchom ją ponownie.

Szkoła z TVP
Cenne rady dla uczniów na czas nauki zdalnej
Jak zorganizować sobie naukę w domu?

Możesz skorzystać z Dzienniczka aktywności (poniżej do pobrania), zmodyfikować go do własnych potrzeb, uzupełniać w dokumencie na komputerze lub wydrukować i uzupełniać ręcznie. Na pewno ułatwi Ci to organizację i planowanie swojego czasu. To bardzo cenna umiejętność! Nie odkładaj lekcji na później. Pamiętaj, że do wieczora musisz odesłać swoje prace do nauczyciela.

Na pulpicie komputera zrób folder do każdego przedmiotu. Karty pracy wypełniaj w komputerze i odsyłaj jako załącznik - tak jest wygodniej dla Ciebie i dla nauczyciela (przydatne programy znajdziesz wyżej). Jeżeli masz z czymś problem - kontaktuj się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. Pamiętaj, że Twoi rodzice nie są nauczycielami. Mają swoje obowiązki i nie angażuj ich do pomocy przy lekcjach.

Bądźcie samodzielni i uważni.

Wszyscy musimy się starać, aby nauka w domu była jak najmniej bolesna.

KOMUNIKATY

Szanowni Rodzice!

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że Przedszkole i Szkoła Podstawowa w dniach od 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. funkcjonowały będą w trybie nauczania zdalnego.

W tym okresie wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez zespół nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji w godzinach 08:00-16:00. W tym czasie nauczyciele w trakcie swoich dyżurów będą monitorowali pracę dzieci, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań. Prowadzone też będą zajęcia językowe i konsultacje indywidualne z poszczególnych przedmiotów. Ponadto będą również realizowane zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne) i zajęcia rozwijające. Zawieszone zostają zajęcia w ramach projektu edukacyjnego.

Komunikacja z Państwem będzie prowadzona za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby - telefonii komórkowej w godzinach pracy poszczególnych nauczycieli. Ponadto każdy nauczyciel będzie do Państwa dyspozycji w trakcie popołudniowego dyżuru (wg harmonogramu).

Materiały edukacyjne będą przekazywane codziennie przez wychowawcę, najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym dane zajęcia. Nauczyciele będą do dyspozycji uczniów w czasie trwania zajęć według obowiązującego ich planu pracy.

Treści z poszczególnych przedmiotów mogą być realizowane przez uczniów w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają ich możliwościom. Polecamy jednak uporządkowany plan dnia, który pozwoli dzieciom odnaleźć się w tej niecodziennej sytuacji. Prosimy, aby praca nad realizacją zadań nie przekraczała 5 godzin dziennie. Ważne jest też, aby w przerwach zaplanować różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania. Bardzo nam zależy, aby Państwa dzieci pracowały samodzielnie, a w razie trudności kontaktowały się z nauczycielami.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Mając na względzie prewencję z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, z dniem 16 marca 2020r. do odwołania, zawieszeniu ulega bezpośrednie przyjmowanie interesantów przez sekretariat Szkoły.

W pilnych sprawach administracyjnych, bardzo prosimy o kontakt mailowy:

spwaldowo@grudziadz.ug.gov.pl

lub w wiadomości na FB.

Kontakt do Szkoły w uzasadnionej sprawie:

56 46 827 77 (w godz. 9.00 - 15.00)

Dokumenty związane z rekrutacją można składać w dniach od 21 do 31 marca 2020r. lub za pomocą poczty elektronicznej na powyższy adres.

Dokumenty/pliki można pobrać na stronie głównej w "Ogłoszeniach" w zakładce "REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021".

Proszę śledzić informacje przekazywane przez e-dziennik, szkolną stronę internetową i FB.

Wicedyrektor Szkoły

mgr Dorota Pawlikowska-Gralla

W związku z zawieszeniem w Szkole zajęć dydaktyczno - wychowawczych apelujemy:

Rodzicu,

Uczniu,

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Pamiętaj! W przypadku wystąpienia objawów nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ, ambulatorium szpitalnego ani SOR

lecz

skontaktuj się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Grudziądzu, tel.: 56 45 17 810 oraz całodobowy 604 968 014

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112

lub

zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, tel.: 56 64 14 444

Możesz też zadzwonić po numer 800 190 590 – to bezpłatna infolinia NIZ., czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie

Emailspwaldowo@grudziadz.ug.gov.pl

TelTel.: (56) 46 82 777